Urszula Troszczak-Krzywdzińska znów szefową nowogrodzieckiej szkoły

Urszula Troszczak-Krzywdzińska znów szefową nowogrodzieckiej szkoły
fot. Gmina Nowogrodziec Urzędnicy: – Kadencja Pani Dyrektor będzie wynosiła 4 lata szkolne.
istotne.pl 183 edukacja, gmina nowogrodziec

Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, dyrektorem tamtejszej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego ponownie została Urszula Troszczak-Krzywdzińska. Urzędnicy:

Pani Urszula Troszczak-Krzywdzińska spełnia wymagania do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej szkoły podstawowej, o których mowa w § 1 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Ponadto Pani Dyrektor podejmuje wszelkie działania mające na celu tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Stara się zapewnić wszystkim uczniom warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego. Dąży do podnoszenia jakości pracy szkoły. Wspiera prężnie działającą Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Ściśle współpracuje z organem prowadzącym poprzez realizację celów polityki oświatowej państwa i gminy, włączanie uczniów i nauczycieli w życie lokalnej społeczności oraz podejmowanie wielu dużych i trudnych przedsięwzięć.

Oficjalne powierzenie stanowiska dyrektora nowogrodzieckiej szkoły Urszuli Troszczak-Krzywdzińskiej przez burmistrza Roberta Relicha miało miejsce 13 maja w Urzędzie Miejskim w obecności:

  • Andrzeja Drąga – zastępcy burmistrza,
  • Iwony Janiec – sekretarz Gminy,
  • Ireny Johna-Rudko – skarbnik,
  • Marty Kołodziejskiej – dyrektor Zakładu Obsługi Szkół.