Nagroda finansowa dla dyrektora szpitala Kamila Barczyka od zarządu powiatu

Kamil Barczyk
fot. istotne.pl Na wniosek Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Kamil Barczyk, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, otrzyma nagrodę roczną w wysokości trzykrotności swojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2020.
istotne.pl 1 nagroda, szpital powiatowy, kamil barczyk

Reklama

Kamil Barczyk zarządza placówką od czerwca 2019 r. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy:

Od chwili objęcia stanowiska, stosując innowacyjne techniki zarządzania szpitalem, wprowadził szereg nowych rozwiązań, które w znacznym stopniu poprawiły dotychczasowe funkcjonowanie szpitala. W szczególności szpital w Bolesławcu jako jeden z nielicznych w Polsce kompleksowo realizuje świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19, w ramach których wykorzystywana jest m.in. własna diagnostyka obrazowa oraz powstałe staraniem dyrektora nowoczesne laboratorium diagnostyki molekularnej PCR. Na potrzeby diagnostyki w kierunku COVID-19 wykorzystywane są trzy karetki wymazowe oraz dwanaście utworzonych punktów poboru wymazów.

W ramach kompleksowej opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobą COVID-19 w Bolesławcu funkcjonuje oddział zakaźny, szpital tymczasowy, a w okresie nasilenia zachorowań również izolatorium. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Pan Kamil Barczyk, pomimo panującej epidemii, modernizuje i wyposaża szpital w niezbędne urządzenia do diagnostyki oraz poszerza zakres świadczeń medycznych, zatrudniając m.in. wysoko wykwalifikowany personel, który jest najistotniejszym czynnikiem dla wzrostu potencjału placówki.

Poza aspektem organizacyjnym należy wskazać na kwestię znacznej poprawy sytuacji finansowej szpitala w 2020 r. Uzyskany dodatni wynik finansowy pozwala na dalszy rozwój szpitala i szybsza spłatę zobowiązań. W szczególności:

  • zysk netto za 2020 r. wyniósł 13 285 118,06 zł ( rok 2019 strata netto: – 2 171 308,95 zł)
  • wartość aktywów trwałych 2020 r. : 46 616 084,80 zł (rok 2019 : 23 970 561,09 zł)
  • kredyty i pożyczki w 2020 r.: 5 544 554,14 zł (rok 2019: 8 149 748,04 zł)
  • przychody 2020: 100 932 000,89 zł (rok 2019: 57 618 169,52 zł)
  • dotacje i darowizny 2020 r.: 31 696 086,77 zł (rok 2019: 4 775 558,15 zł).

Kamil Barczyk otrzyma nagrodę roczną w wysokości trzykrotności swojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2020.

Jak oceniasz działania dyrektora Kamila Barczyka?
pozytywnie
81.83 % głosów: 446
negatywnie
12.29 % głosów: 67
nie mam zdania
5.87 % głosów: 32

Reklama