Wolne miejsca dla dzieci 5–6-letnich w Przedszkolu nr 3 przy ul. Ceramicznej w Bolesławcu

Wolne miejsca dla dzieci 5–6-letnich w Przedszkolu nr 3 przy ul. Ceramicznej w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, otworzyliśmy oddział dla dzieci 5–6-letnich w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 na ulicy Ceramicznej, w którym posiadamy wolne miejsca. Zachęcamy zatem rodziców dzieci 5- i 6-letnich do zapisu do oddziału mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu na ulicy Ceramicznej 5.
istotne.pl 183 um bolesławiec, mpp3 bolesławiec

Zapewniamy:

 • Życzliwą i miłą atmosferę.
 • Opiekę i ciekawe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 6.00 do 16.00.
 • Bezpłatną realizację podstawy programowej MEN od 8.00 do 13.00.
 • Bezpłatny pobyt dzieci 6-letnich (koszt jedynie posiłku).
 • Możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia podczas pobytu w placówce (3 posiłki – stawka dzienna 8 zł).
 • Ładną, estetyczną, bogato wyposażoną salę z osobnym wejściem do placówki i szatnią oraz placem zabaw wyłącznie dla naszych wychowanków.
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
 • Innowacyjne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi.
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.
 • Wielospecjalistyczną diagnozę dziecka, której celem jest dostosowanie działań do zainteresowań i potrzeb każdego przedszkolaka.
 • Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej.
 • Praca z dziećmi z wykorzystaniem ich inteligencji wielorakich, rozwijając uzdolnienia.
 • Opiekę logopedy i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Realizację podczas pobytu w przedszkolu nauki języka angielskiego.
 • Interesujące i różnorodne zajęcia rytmiczne, logorytmiczne, plastyczne oraz sportowe .
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne.
 • Realizację zajęć wykraczających poza postawę programową – bezpłatna nauka pływania, terapia sensoplastyczna oraz innowacja z zakresu kodowania.
 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

Możliwość zapoznania się z informacjami na temat naszej placówki na stronie internetowej przedszkola mp3boleslawiec.szkolnastrona.pl.

tekst zlecony