Żandarmeria wojskowa ma wesprzeć policję

Żandarmeria wojskowa ma wesprzeć policję
fot. istotne.pl / Żandarmeria Wojskowa Na stronie Monitora Polskiego ukazało się zarządzenie Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie użycia Wojska Polskiego w celu utrzymania  porządku publicznego. 
istotne.pl protest, premier, żandarmeria wojskowa

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 23 października, wsparcia Policji udzielą żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Wojsko na ulicach polskich miast ma pojawić się w środę.

Warszawa, dnia 26 października 2020 r.

Poz. 1003
ZARZĄDZENIE NR 180 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 2020 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19 żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą od dnia 28 października 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Ostatnio rządzący zmagają się nie tylko z epidemią koronawirusa, ale też z protestami ludzi w sprawie obostrzeń związanych z COVID-19 oraz, przede wszystkim, z protestami w sprawie zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, czyli ograniczeniu wolności kobiet w Polsce.