Zatrzymać w czasie – konkurs dla uczniów szkół powiatu bolesławieckiego

Zatrzymać w czasie – konkurs dla uczniów szkół powiatu bolesławieckiego
fot. www.pceikk.pl Organizatorzy: – Zapraszamy wszystkich uczniów bolesławieckich szkół oraz powiatu bolesławieckiego do udziału w szóstej edycji konkursu „Zatrzymać w czasie”. W tym roku odbywa się on pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
istotne.pl konkurs, pceikk bolesławiec

Organizatorem konkursu „Zatrzymać w czasie” jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu oraz nauczyciele języka polskiego w porozumieniu z Bolesławiecką Radą Seniorów. Mogą w nim wziąć udział uczniowie począwszy od III klasy szkół podstawowych do III klasy szkół średnich.

Celem konkursu jest m.in. zdobycie przez młodych ludzi jak największej wiedzy o mieszkańcach miasta i powiatu, ich zainteresowaniach, zwyczajach i tradycjach, a także o ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyli; rozwijanie zainteresowania historią własnej rodziny, miasta i regionu; wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.

Organizatorzy:

W tym roku proponujemy do realizacji w różnych formach wypowiedzi cztery do wyboru tematy:

  1. Historia jednej starej fotografii z albumu rodzinnego – opowiadanie twórcze oparte na autentycznych wydarzeniach zawierające wszystkie typowe dla tego rodzaju wypowiedzi elementy. Koniecznie do pracy należy dołączyć zdjęcie, której jest ona poświęcona.
  2. To wydarzyło się w moim mieście (mojej wsi), kiedy moja babci (mama), dziadek (tato)… byli mali – kartka z pamiętnika, w której autor opowiada usłyszaną od dorosłego historię jednego wydarzenia, wskazuje na jego przyczyny i skutki
  3. Podziwiam Cię za Twoją mądrość i… – wywiad – rozmowa z dorosłym, który wzbudza szacunek i którego życie oraz działalność warte są utrwalenia i przekazania przyszłym pokoleniom. Musi być autoryzowany.
  4. Historia mojej rodziny we wspomnieniach i fotografiach – praca o charakterze literackim (wskazane, aby była z elementami humorystycznymi) w syntetycznej formie rejestrująca najważniejsze postacie i wydarzenia z historii rodziny. Tekst uzupełniony fotografiami lub dokumentami.

I dodają:

Pierwszy etap konkursu trwa do 18 grudnia 2020 r. Do tego czasu należy przesłać do Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu napisane na jeden z wybranych tematów prace. Wszystkie jego szczegóły znajdują się w Regulaminie konkursu, który dostępny jest u nauczycieli polonistów, w sekretariatach szkół lub w PCEiKK w Bolesławcu. Jak w każdym konkursie i w tym przewidziane są nagrody dla jego uczestników. Zachęcamy więc do udziału.

Razem utrwalajmy historię! Zatrzymajmy czas!