Przebudowana droga z Bolesławca do Mściszowa

Przebudowana droga z Bolesławca do Mściszowa
fot. Powiat Bolesławiecki Od kilku dni zmotoryzowani mieszkańcy powiatu bolesławieckiego mogą korzystać z przebudowanej drogi relacji Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów. Inwestycja została sfinansowana w 80% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Bolesławieckiego, Gminy Bolesławiec i Gminy Miejskiej Bolesławiec.
istotne.pl inwestycja, droga, powiat bolesławiecki

Przebudowane zostały 3 odcinki drogi o łącznej długości ponad 3860 m, które zyskały nową nawierzchnię, przebudowane zostały pobocza i wyczyszczone przydrożne rowy.

Prace na odcinku drogi od ulicy Lubańskiej do Bożejowic obejmowały frezowanie jezdni, ułożenie nowej nawierzchni, remont częściowy chodników, przepustów, studzienek i odtworzenie poboczy.
Drugi i trzeci odcinek obejmował przebudowę drogi na odcinkach Ocice – Gościszów oraz Gościszów – Mściszów. Przebudowa obejmowała wzmocnienie jezdni siatką wzmacniającą oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z odwodnieniem jezdni.

Wartość inwestycji wyniosła 1 592 232,54 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 1 273 786,03 zł, Gminy Miejskiej Bolesławiec – 12 419,41 zł, Gminy Bolesławiec – 102 221,33 zł i Powiatu Bolesławieckiego – 203 805,77 zł.

Przebudowa drogi, poza zwiększeniem komfortu jazdy, wiąże się również ze znaczącą poprawą stanu bezpieczeństwa jej użytkowników.

Inwestycje drogowe to jedne z priorytetowych zadań realizowanych przez Powiat Bolesławiecki. Każdego roku, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych, przy partycypacji gminnych budżetów, możliwa jest sukcesywna przebudowa i modernizacja dróg powiatowych. Jedną z kilku takich inwestycji była przebudowa drogi relacji Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów.

tekst zlecony