Prezydent vs konserwator zabytków. Poszło o ogródek gastronomiczny

Rynek z lotu ptaka
fot. UM Bolesławiec Całą sytuację opisali magistraccy urzędnicy.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Urząd Miasta Bolesławiec

Szanowni Państwo, ogródki gastronomiczne położone w obrębie Rynku Starego Miasta znajdują się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Ogródki gastronomiczne w Bolesławcu funkcjonują z użyciem parasoli. Wszelkie inne obiekty tymczasowe wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Urząd Miasta w Bolesławcu przypomina, że wszelkie działania inwestycyjne w obszarze lokalizacji ogródków gastronomicznych oraz obiektów tymczasowych wymagają też zgody Gminy Miejskiej Bolesławiec wyrażonej w formie umowy dzierżawy gruntu.

W Bolesławcu, w obrębie Starego Miasta, miała miejsce interwencja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nakazał Gminie Miejskiej Bolesławiec – jako właścicielowi gruntu – demontaż ogródka w formie namiotu przy jednej z bolesławieckich restauracji, który powstał bez wymaganego pozwolenia. Niedostosowanie się do nakazu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. do rozebrania i usunięcia namiotu, skutkowałoby karami administracyjnymi zarówno dla restauratora, jak i Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Magistrat dodaje:

Prezydent Miasta Bolesławiec – na prośbę restauratora oraz przyjmując argumenty finansowo-gospodarcze dotykające placówki restauracyjno-gastronomiczne w dobie pandemii – zwrócił się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zawieszenie nakazu demontażu ogródka gastronomicznego w formie namiotu. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na odroczenie terminu demontażu namiotu.

Oraz podkreśla:

Warto zaznaczyć, że w celu zachowania reżimu sanitarnego restauratorzy zdecydowali się również w tym sezonie zwiększyć wynajmowane powierzchnie pod ogródki gastronomiczne. W Bolesławcu, ze względu na szczególne okoliczności wynikające z ograniczeń związanych z pandemią, funkcjonuje zarządzenie Prezydenta Miasta, które dotyczy minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec z przeznaczeniem pod czasową lokalizację ogródków gastronomicznych. Od 15 maja 2021r. do 31 października 2021 r. ustalono jednolitą stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 1 zł/mkw. netto miesięcznie.

Reklama