Bolesławieccy artylerzyści: szacunek i pamięć o weteranach

Bolesławieccy artylerzyści: szacunek i pamięć o weteranach
fot. kpt. Agnieszka Kozik 28 maja apelem uczczono w 23 pułku artylerii Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu płk Marek Wasielewski:

Pamiętamy o tych, którzy polegli, służąc poza granicami kraju, i o tych, którzy pełniąc służbę na misjach w Polskich Kontyngentach Wojskowych, ryzykowali swoje życie i zdrowie.

Ponadto dowódca bolesławieckich artylerzystów podziękował weteranom za godne reprezentowanie barw 23 Śląskiego Pułku Artylerii i wypełnianie z honorem obowiązku wobec Ojczyzny.

W trakcie apelu upamiętniającego Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych artylerzyści oddali cześć wszystkim żołnierzom, którzy z biało-czerwoną flagą na ramieniu nieśli pomoc wszędzie tam, gdzie zagrożony był pokój i łamane były prawa człowieka, ryzykując swoje zdrowie i życie.

Apel stanowił także okazję do wyróżnienia listami gratulacyjnymi weteranów 23 pułku artylerii za poświęcenie i prezentowanie najwyższych wzorców żołnierskich podczas pełnienia służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Jednostka:

Po apelu pułkownik Wasielewski spotkał się z weteranami poszkodowanymi. Spotkanie stanowiło okazję do omówienia spraw bieżących i kwestii nurtujących weteranów, którzy podczas działań poza granicami kraju doznali uszczerbku na zdrowiu.