Uwaga! Ograniczony dostęp do bolesławieckiego Urzędu Miasta

Uwaga! Ograniczony dostęp do bolesławieckiego Urzędu Miasta
fot. istotne.pl Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 od 27 marca do 5 czerwca 2021 r. zostaje ograniczona możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Magistrat informuje:

Urząd będzie pracował w trybie wewnętrznym, z wyjątkiem:

 1. Urzędu Stanu Cywilnego, w którym osobiście załatwiane będą tylko:
  • zgłoszenie zgonu,
  • zgłoszenie urodzenia;
 2. Wydziału Spraw Obywatelskich, w którym osobiście załatwiane będą tylko:
  • odbiór dowodu osobistego.

Sprawy te można załatwiać w budynku biurowca przy pl. Piłsudskiego 1, parter, okienko Biura Obsługi Interesanta.

I dodaje:

Pozostałe usługi Urząd będzie świadczył wyłącznie:

 • telefonicznie,
 • pocztą elektroniczną e-mail,
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl.

W wypadku załatwiania spraw za pośrednictwem tradycyjnej poczty wniosek wraz z kompletem dokumentów oraz ewentualnie dowodem uiszczenia opłaty należy przesłać na adres Urzędu Miasta: Urząd Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41 – ratusz, 59-700 Bolesławiec. Należy również podać adres, na który zostanie Państwu przesłana korespondencja zwrotna.

Przed ewentualną wizytą w urzędzie prosimy Państwa najpierw o kontakt telefoniczny. Dzwoniąc pod wskazane numery telefonów, uzyskacie Państwo informacje na temat obowiązujących procedur, wymaganych dokumentów, wysokości obowiązujących opłat. Możliwy jest również kontakt z urzędem drogą e-mailową. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak i pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.

W obecnej sytuacji zalecamy również regulowanie zobowiązań finansowych wobec Miasta (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej przez eUrząd: https://epuap.miastoceramiki.eu lub przelewem internetowym na wskazane konto.

Numery telefonów oraz e-maile pracowników UM Bolesławiec

Ratusz

  ABONENT Adres e-mail Numer telefonu
  Sekretariat [email protected] 075 645 64 00
  Sekretariat Prezydenta Miasta [email protected] 075 645 64 51
  I Zastępca Prezydenta Miasta [email protected] 075 645 64 00
  II Zastępca Prezydenta Miasta [email protected] 075 645 64 00
  Sekretarz Miasta [email protected] 075 645 64 00
  Skarbnik Miasta [email protected] 075 645 64 00
       
BOI BIURO OBSŁUGI INTERESANTA    
  Biuro podawcze [email protected] 075 645 64 01
  Wymiar gospodarki odpadami i usług wodnych (deklaracje) [email protected] 075 645 64 64
  Podatki i opłaty [email protected] 075 645 64 27
  Podatki i opłaty [email protected] 075 645 64 34
  Podatki i opłaty [email protected] 075 645 64 55
  Windykacja [email protected] 075 645 64 38
  Księgowość podatkowa [email protected] 075 645 64 26
       
OR WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY    
  Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 64 10
  Zastępca Naczelnika [email protected] 075 645 64 11
  Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej [email protected] 075 645 64 14
  Kadry [email protected] 075 645 64 56
       
PR RZECZNIK PRASOWY MIASTA [email protected] 075 645 64 49
       
RiP WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA    
  Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 64 42
  Zastępca Naczelnika [email protected] 075 645 64 41
       
FB WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY    
  Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 64 20
  Zastępca Naczelnika Wydziału [email protected] 075 645 64 21

Biurowiec

  ABONENT Adres e-mail Numer telefonu
MiG WYDZIAŁ MIENIA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ    
  Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 65 24
  Zastępca Naczelnika Wydziału [email protected] 075 645 65 11
  Sprzedaż mieszkań komunalnych [email protected] 075 645 65 14
  Podziały nieruchomości, komunalizacja mienia [email protected] 075 645 65 13
  Sprzedaż gruntów i oddawanie w wieczyste użytkowanie. Ewidencja mienia komunalnego, numeracja porządkowa [email protected] 075 645 65 15
  Ewidencja użytkowania wieczystego [email protected] 075 645 65 08
  Sprzedaż lokali użytkowych, przekazywanie gruntów w dzierżawę [email protected] 075 645 65 17
  Kierownik Referaut Gospodarki i Inf. Przestrzennej [email protected] 075 645 65 20
  Wyrysy i wypisy z planu [email protected] 075 645 65 19
       
SO WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH    
  Naczelnik Wydziału [email protected]slawiec.pl 75 645 65 40
  Ewidencja Ludności, wymeldowania decyzją, dowody osobiste [email protected] 75 645 65 42
    [email protected] 75 645 65 42
    [email protected] 75 645 65 44
  Sprawy wojskowe (ROiR) [email protected] 75 645 65 46
  Kierownik Ref. Obronności i Reagowania/Zgromadzenia [email protected] 75 645 65 47
  Kierownik Referatu Urządu Stanu Cywilnego [email protected] 75 645 65 41
  Zastępca Naczelnika, rejestracja zgonów    
  Zastępca Kierownika – rejestracja małżeństw [email protected] 75 645 65 30
  Zastępca Kierownika – rejestracja urodzeń [email protected] 75 645 65 31
  Wypisy z ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów/archiwum [email protected] 75 645 65 32
  Wypisy z ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów [email protected] 75 645 65 79
  Ewidencja podmiotów gosparczych / wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu [email protected] 75 645 64 91
  Ewidencja podmiotów gospodarczych / licencje taxi [email protected] 75 645 64 92
       
SP WYDZIAŁ SPOŁECZNY    
  Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 65 50
  Zastępca Naczelnika [email protected] 075 645 64 96
  Inspektor ds. szkolnictwa [email protected] 075 645 65 51
  Kancelaria wydziału / Organizacje pozarządowe   fax 075 645 65 59
  Spr. przedszkoli publicznych, Ochrona zdrowia [email protected] 075 645 65 21
  Sprawy kultury i sportu [email protected] 075 645 65 61
  Pomoc materialna dla uczniów, Jednostki pomocy społ. [email protected] 075 645 65 68
  Miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych [email protected] 075 645 65 63
  Pełnomocnik Prezydenta ds. uzależnień [email protected] 075 645 65 62
       
OR WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY    
  Kierownik Referatu Informatyki [email protected] 075 645 65 75
       
BHP Stanowisko ds. BHP i P poż [email protected] 075 645 65 33
       
ZI WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI MIEJSKICH    
  Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 65 70
      fax 075 645 65 74
  Zamówienia publiczne [email protected] 075 645 65 71
  Zastępca Naczelnika    
  Finansowanie inwestycji m.wawr[email protected] 075 645 65 34
  Finansowanie inwestycji [email protected] 075 645 65 66
  Obsługa zadań inwestycyjnych [email protected] 075 645 65 73
  Obsługa zadań inwestycyjnych [email protected] 075 645 65 01
  Infrastruktura oświetleniowa [email protected] 075 645 65 02
  Drogi miejskie/nadzór [email protected] 075 645 65 06
  Infrastruktura drogowa/nadzór [email protected] 075 645 65 07
  Gospodarka odpadami [email protected] 075 644 09 23
  Ochrona zieleni i środowiska [email protected] 075 644 09 12
  Ochrona zwierząt, azbest, zbiorniki bezodpływowe [email protected] 075 645 65 04
  Nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi [email protected] 075 645 65 03
       
RiP Referat Systemu Informacji Przestrzennej    
  Kierownik Referatu [email protected] 075 645 64 16

Reklama