Bolesławieccy artylerzyści i ich historyczno-geograficzna podróż

Bolesławieccy artylerzyści i ich historyczno-geograficzna podróż
fot. mjr Remigiusz Kwieciński Ocena warunków prowadzenia działań bojowych w kontekście historycznym była tematem podróży historyczno-geograficznej, którą artylerzyści 23 pułku artylerii realizowali w dniach 24–27 maja br. w wybranych rejonach Mazowsza i Lubelszczyzny.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

Celem podróży było doskonalenie umiejętności dokonywania analiz i ocen wpływu terenu na prowadzenie różnych rodzajów i form działań bojowych, a także doskonalenie wiadomości z zakresu historycznych uwarunkowań oraz militarnego wykorzystania w czasie II wojny światowej obiektów i kierunków o charakterze operacyjno-taktycznym. Obok lekcji historii i analizy działań ówczesnych pododdziałów określono współczesne możliwości prowadzenia wybranych działań taktycznych przez pododdziały pułku w analizowanym obszarze oraz specyficznych warunkach walki.

Każdy etap podróży stanowił ponadto okazję do doskonalenia umiejętności orientowania topograficznego przez jego uczestników, a kończył się dyskusją i omówieniem kluczowych aspektów realizowanych zagadnień.

Poszczególne etapy podróży wzbogacono o zapoznanie z historią analizowanych obszarów i obiektami militarnymi z czasów minionych wojen. Wśród tych ostatnich uczestnicy podróży mieli okazję zapoznać się z zespołem obiektów fortecznych u zbiegu Wieprza i Wisły – Twierdzą Dęblin, zwiedzić Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a także przeprowadzić analizę ostatniego boju kampanii wrześniowej 1939 roku – Bitwy pod Kockiem. Pobyt na cmentarzu, gdzie spoczywają prochy 83 żołnierzy poległych w bitwie, stanowił sposobność oddania czci poległym żołnierzom i ich dowódcy, generałowi Franciszkowi Kleebergowi.

Na zakończenie podróży artylerzyści zwiedzili Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Obok historii Marszałka szczególne zainteresowanie artylerzystów wzbudził okres Bitwy Warszawskiej 1920 roku – ze względu na dziedziczenie przez pułk imienia współtwórcy planu bitwy warszawskiej i pierwszego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego.

Podróż historyczno-geograficzna realizowana przez żołnierzy 23 pułku artylerii stanowiła ciekawe i cenne doświadczenie. Oprócz możliwości poszerzenia wiedzy historycznej stanowiła okazję do doskonalenia umiejętności i wiedzy taktycznej.

Reklama