tekst zlecony

Klasa patronacka hotelu Ibis Styles w Bolesławcu

Klasa patronacka hotelu Ibis Styles w Bolesławcu
fot. Ibis Styles Anna Pitek, dyrektorka Hotelu Ibis Styles Bolesławiec oraz Laura Słocka, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu 20 maja 2021 r. podpisały umowę o powołaniu klasy patronackiej.
istotne.pl 86 zsoiz bolesławiec, ibis

Reklama

Zgodnie z podpisanymi ustaleniami patronatem objęte zostaną od 1 września 2021 r. nowo tworzone klasy, w których uczyć się będą uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa.

Współpraca szkół zawodowych z firmami branżowymi to jedna z najbardziej sprawdzonych metod podnoszenia jakości kształcenia zawodowego oraz zapewnienia na lokalnym rynku pracy wykwalifikowanej kadry.

Termin podpisania umowy nie jest przypadkowy i zbiega się z ponownym otwarciem branży hotelarskiej i gastronomicznej po przezwyciężeniu (oby ostatecznym) pandemii COVID. Obie Panie dyrektor w preambule umowy wyraziły nadzieję, że takie właśnie działanie wywoła efekt wspierający lokalną branżę hotelarską i gastronomiczną, która tak bardzo została doświadczona pandemią koronawirusa.

Anna Pitek, dyrektorka Hotelu Ibis Styles oraz Laura Słocka, dyrektorka ZSOiZ podpisują umowęAnna Pitek, dyrektorka Hotelu Ibis Styles oraz Laura Słocka, dyrektorka ZSOiZ podpisują umowęfot. Ibis Style

Hotel Ibis nie przez przypadek jako partnera wybrał ZSOiZ w Bolesławcu. Wysokie wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem 100 % zdawalności egzaminu zawodowego techników hotelarstwa, dają gwarancję solidnego i zaufanego partnera. Dla ZSOiZ najważniejszą korzyścią jest pozyskanie lokalnego partnera, dysponującego ogromnym potencjałem organizacyjnym i doświadczeniem wywodzącym się ze stabilnej pozycji na rynku sieci Accor, której jednym z brandów jest również marka Ibis Styles. Podpisana umowa to nie tylko zacieśnienie współpracy z bolesławieckim Hotelem Ibis, ale także zdecydowane ułatwienie w kontaktach z innymi hotelami sieci Accor na terenie całego kraju.

W ramach podpisanej umowy Hotel Ibis zobowiązał się do wsparcia szkoły w organizacji wycieczek zawodoznawczych i zajęć praktycznych. Uczniowie od teraz wybrane zagadnienia związane z obsługą Gościa hotelowego, rezerwacją usług hotelarskich, obsługą Gościa w recepcji oraz przygotowaniem i podawaniem śniadań realizować będą w rzeczywistych warunkach pracy, w tym także podnosząc poziom zawodowych umiejętności językowych oraz kompetencji personalnych i społecznych. Dodatkowo nauczyciele i wyróżniający się wynikami i zachowaniem uczniowie będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w szkoleniach dla pracowników, które będą odbywały się na terenie hotelu. Hotel udzieli również wsparcia uczniom i wyposaży ich w nieformalne stroje. Aby zadbać o bardzo dobre samopoczucie uczniów, którzy wybrali kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa Hotel Ibis Styles Bolesławiec będzie rokrocznie współorganizatorem spotkania integracyjnego uczniów klasy pierwszej.

Dojrzałość, odpowiedzialność biznesowa oraz dbałość o losy uczniów przejawia się w zapisie umowy, w którym obie strony bardzo wyraźnie zaznaczyły, że podjęcie współpracy nie będzie rzutowało na dotychczasowe, bardzo pozytywne relacji jakie wypracowała szkoła z lokalnymi przedstawicielami branży hotelarskiej.

Pomimo tego, że umowa obowiązuje od 1 września 2021 r., współpraca między szkołą a hotelem jest już bardzo zaawansowana. Dzięki podjętym rozmowom w kończącym się już roku szkolnym, na terenie hotelu odbywają się praktyki oraz staże zawodowe. Realizację analogicznych form współpracy zaplanowano także na okres zbliżających się wakacji. Dzięki funkcjonującej w Hotelu restauracji WINESTONE ze współpracy skorzystają także uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Także i oni już realizują i w przyszłości będą realizować praktyki i staże zawodowe zdobywając doświadczenie w tej restauracji.
Obie Panie dyrektor podczas spotkania wyraziły nadzieję, że wysiłek włożony w realizację postanowień podpisanej umowy przyniesie wymierne korzyści lokalnej branży hotelarskiej i gastronomicznej, a młodym ludziom da solidne oparcie przy wkraczaniu na rynek pracy oraz kontynuacji nauki.

Wszystkich absolwentów szkół podstawowych zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, ponieważ szkoła oferuje interesujące propozycje kształcenia nie tylko dla przyszłych hotelarzy.

Reklama