Gmina przypomina o obowiązku segregacji śmieci, straszy opłatami

Gmina przypomina o obowiązku segregacji śmieci, straszy opłatami
fot. Gmina Warta Bolesławiecka Apel do mieszkańców opublikowano na stronie internetowej gminnego samorządu.
istotne.pl śmieci, gmina warta bolesławiecka

Jak czytamy na stronie Gminy Warta Bolesławiecka:

Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze stale rosnącą ilością odpadów zmieszanych posegregacyjnych odbieranych z pojemników ustawionych przy budynkach wielorodzinnych przypominamy, że zgodnie z wprowadzonymi od 1 lipca 2020 r. przepisami prawa miejscowego wszystkich mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka obowiązuje bezwzględny obowiązek segregacji odpadów.

Niestety wciąż obserwujemy problemy związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, szczególnie wśród mieszkańców budynków wielorodzinnych. Słabą stroną jest również utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów (boksach śmietnikowych).

Przypominamy, że realizacja zadań w zakresie segregacji odpadów, jak również dbałość o porządek w miejscu ich gromadzenia jest ustawowym zadaniem właścicieli nieruchomości lub zarządców. Prosimy więc zarządców budynków wielorodzinnych o podjęcie skutecznych działań zmierzających do wdrożenia prawidłowych zasad segregacji odpadów przez mieszkańców zarządzanych budynków, poprawy porządku w miejscach gromadzenia odpadów i zapewnienia właściwej ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Obserwujemy, także że niektórzy mieszkańcy nadużywają pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych posegregacyjnych, umieszczając w nich odpady zmieszane, bez wstępnej segregacji. Informujemy, że w workach i pojemnikach do zbiórki odpadów zmieszanych posegregacyjnych można umieszczać wyłącznie odpady, których nie da się już bardziej posegregować i umieścić w pozostałych pojemnikach. Do tego typu odpadów należą między innymi pieluchy jednorazowe, tzw. „pampersy”, odzież i buty. Niewywiązującym się z obowiązku segregacji odpadów, oraz wrzucającym odpady zmieszane do pojemników na pozostałości po segregacji, po jednokrotnym upomnieniu, naliczana będzie opłata podwyższona, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wynosi 88,00 zł za osobę, czyli czterokrotność stawki za odbiór odpadów segregowanych.

Przypominamy również, że w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać wyłącznie rodzaje odpadów, które zostały wymienione na umieszczonych na pojemnikach naklejkach podkreślając, że odpady z papieru, odpady biodegradowalne i popiół należy umieszczać w pojemnikach luzem, bez worków i toreb foliowych. Brak rzetelnej segregacji odpadów przez mieszkańców wpływa na wzrost ponoszonych przez Gminę kosztów zagospodarowania odpadów.