Świętoszów: Żołnierze przysięgali bez rodzin i gości

Świętoszów: Żołnierze przysięgali bez rodzin i gości
fot. ppor. Damian Kleszczyński 10 października na placu apelowym 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie żołnierze służby przygotowawczej i żołnierze odbywający ochotnicze ćwiczenia rezerwy wypowiedzieli słowa Roty Przysięgi. W związku z obostrzeniami uroczystość, niestety, odbyła się bez rodzin oraz gości.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc, przysięga

O godzinie 10:00 ppłk Renart Skrzypczak, dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości pododdziałów gen. bryg. Rafałowi Kowalikowi, rozpoczynając tym uroczystość złożenia przysięgi wojskowej.

Dowódca jednostki w swoim przemówieniu wspomniał o historii składania przysięgi przez wojów Bolesława Chrobrego oraz Mieszka I, a także o historycznej przysiędze Tadeusza Kościuszki składanej na rynku Starego Miasta w Krakowie.

Następnie przedstawiciele żołnierzy wystąpili przed szyk, aby przy sztandarze jednostki wypowiedzieć słowa Roty Przysięgi. Błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom udzielił kapelan 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej ksiądz ppłk Radosław Michnowski.

Po udzielonym błogosławieństwie gen. bryg. Rafał Kowalik wręczył listy gratulacyjne żołnierzom wyróżnionym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w trakcie szkolenia podstawowego. Reprezentant żołnierzy służby przygotowawczej i żołnierzy odbywających ochotnicze ćwiczenia rezerwy w swoim przemówieniu podziękował za trud włożony w szkolenie.

Na zakończenie uroczystości odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po czym pododdziały wróciły do miejsc zakwaterowania.