Gmina i GOPS Warta Bolesławiecka wstrzymują przyjmowanie interesantów

Gmina i GOPS Warta Bolesławiecka wstrzymują przyjmowanie interesantów
fot. Fusion Medical Animation on Unsplash Informacja pojawiła się na stronie internetowej Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.
istotne.pl 4 warta bolesławiecka, koronawirus

Gmina Warta Bolesławiecka:

Od 8.10.2020r. do odwołania Urząd Gminy dostępny wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu

SZANOWNI MIESZKAŃCY. ZAWIADAMIAM, że wobec wysokiego wzrostu liczby potwierdzonych zakażeń na COVID-19 od dnia 08 PAŹDZIERNIKA 2020 roku do odwołania WSTRZYMUJĘ przyjęcia interesantów w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej.

Wykonywanie zadań ogranicza się do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego,
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3) pomocy społecznej,
4) świadczenia usług komunalnych (gospodarka odpadami, pochówki),
5) administracji architektonicznej, w tym: wypisy, wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji niezbędnej dla prowadzonych inwestycji budowlanych,
6) ochrony środowiska, w tym: decyzje środowiskowe, usuwanie drzew i krzewów, zgody wodnoprawne.

Wszystkie sprawy w powyższym zakresie należy załatwiać po telefonicznym, (elektronicznym, wysyłką faxem) ich wszczęciu. Gotowe do odbioru dokumenty będą wydawane w strefie wejścia głównego do budynku Urzędu.  W sprawach nagłych proszę kontaktować się pod numerami telefonów:
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka: 75 7389592; 75 7389597; 75 7389573; FAX 75 7389 523
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 75 7389 338

W sprawach pozostałych prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym, poprzez sekretariat Urzędu lub telefon do GOPS w Warcie Bolesławieckiej.

Wpłat podatków, opłat i innych należności należy dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banków lub placówki pocztowej.