Otwarcie Miejskiej Trasy Turystycznej oraz wycieczka po Bolesławcu z przewodnikiem

Otwarcie Miejskiej Trasy Turystycznej oraz wycieczka po Bolesławcu z przewodnikiem
fot. istotne.pl Otwarcie trasy turystyczne odbędzie się w sobotę, 10 października, natomiast wycieczka po Bolesławcu i zdobywanie odznaki „Znam Bolesławiec″ w niedzielę, 11 paździenika.
istotne.pl rynek, turystyka

Miejska trasa turystyczna w Bolesławcu. Nie tylko dla miłośników podróży i historii 10.10.2020 r., godz. 10:00 Rynek

Otwarcie Miejskiej Trasy Turystycznej w Bolesławcu.

Trasa turystyczna łącząca najważniejsze atrakcje Bolesławca powstała w ramach projektu „Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania″ realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.

Wydarzenia towarzyszące: Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Zabytki w Euroregionie Nysa″ i wystawa pokonkursowa, Wystawa fotograficzna „Turystyczny Bolesławiec″, Wystawa „Turystyka i krajoznawstwo zamknięte w odznakach”, Wystawy pamiątek i gadżetów turystycznych, Przejście Trasy z przewodnikiem i możliwość zdobycia odznaki turystycznej „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu″.

Wycieczka Turystyczna po Bolesławcu z przewodnikiem i zdobywanie odznaki „Znam Bolesławiec″. 11.10.2020 r., godz.11:00 Rynek

Odznaka „Znam Bolesławiec″ ustanowiona została przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza oraz upowszechnianie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie, w ramach projektu „Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania″ realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.

Miejska trasa turystyczna w BolesławcuMiejska trasa turystyczna w Bolesławcufot. MOSiR Bolesławiec