Przebudowa drogi z Bolesławca do Starych Jaroszowic zakończona

Przebudowa drogi z Bolesławca do Starych Jaroszowic zakończona
fot. Powiat Bolesławiecki Droga powiatowa Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice została oddana do użytku. Koszt tego przedsięwzięcia to 1.286.704,97 zł. Inwestycja sfinansowana została w 80% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Bolesławieckiego, Miasta i Gminy Bolesławiec.
istotne.pl droga, powiat bolesławiecki

Droga relacji Bolesławiec – Stare Jaroszowice to kolejne zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Powiat Bolesławiecki w 2020 roku. Przebudowa jezdni o długości 3780 m polegała na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej.

W ramach przebudowy wycięto krzaki oraz uporządkowano i utwardzono pobocza. Wykonano również prace ziemne związane z odtworzeniem rowów, odbudową przepustów i zjazdów, a także wprowadzono nowe, pionowe oznakowanie drogi.

tekst zlecony