materiał promocyjny

Konkurs na najpiękniejszy list pisany odręcznie

Ludzie odbierający nagrodę
fot. GOKiS Bolesławiec Związek Literatów Polskich oddział w Szczecinie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie zapraszają do udziału w Konkursie Literackim na list napisany odręcznie. Konkurs został objęty patronatem Szczecińskiego Oddziału ZLP, ma zasięg ogólnopolski, a jego pisarze zostali zaproszeni przez Organizatorów do Jury Konkursu.
istotne.pl 86 konkurs, list, gokis bolesławiec

Reklama

Regulamin konkursu na najpiękniejszy list pisany odręcznie

CEL

Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

TEMAT

W bieżącej edycji konkursu są dwa tematy:

  • „Opowiem Ci swoje marzenie...” – dla kategorii I (10-12 lat) oraz II (13 – 15 lat)
  • „Lubię wracać tam, gdzie byłem już...– dla III, (16 lat i powyżej)

List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.

FORMA

Uczestnik konkursu może przesłać JEDEN LIST napisany odręcznie czytelnym pismem w języku polskim. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie dołączać ilustracji) i mieć formę listu w kopercie.

W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu)

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych:

  1. KATEGORIA: 10-12 lat
  2. KATEGORIA: 13-15 lat
  3. KATEGORIA: 16 lat i powyżej

OCENA I NAGRODY

Oceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa złożona z literatów. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów dwóch młodszych kategorii, a dla laureatów kategorii dorosłych oprócz rzeczowych także bony upominkowe. Ich wysokość jest uzależniona od werdyktu Komisji Konkursowej i ilości nagrodzonych miejsc.

TERMIN I MIEJSCE

Prace należy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie; Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 b; 59-700 Bolesławiec, w terminie do 25.10.2020 roku (uwaga: liczy się data stempla pocztowego).

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Finał jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej, a w przypadku braku możliwości spotkania „na żywo” nagrody zostaną przesłane pocztą. W sprzyjającej sytuacji epidemiologicznej finał przewidziany jest na 4 grudnia 2020 roku, a wyniki konkursu podane będą na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage'u Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie. Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania.

Reklama