Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na najbliższej sesji

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na najbliższej sesji
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Bolesławiec – w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Porządek obrad XXI sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnego Dawida Kołodzieja i stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXI sesji.
4. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 lipca 2020 r.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 lipca 2020 r.
6. Informacje:
6.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
6.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
9. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.
10. Projekty uchwał Rady Miasta:

  • w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”,
  • w sprawie przystąpienia do współpracy z gminami i powiatami tworzącymi Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego (ZOI) w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.,
  • w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu,
  • w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 w wyborach uzupełniających,
  • w sprawie zwolnienia z opłat za grób.

11. Sprawy organizacyjne:
Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12. Zamknięcie sesji.

tekst zlecony