Strażacy z gminy Gromadka z dofinansowaniem na zakup sprzętu

Strażacy z gminy Gromadka z dofinansowaniem na zakup sprzętu
fot. OSP Różyniec Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie gminy Gromadka w czerwcu 2020 roku złożyły wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.
istotne.pl straż pożarna, gmina gromadka

Urzędnicy z Gminy Gromadka:

Dofinansowanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Celem programu, w którym uczestniczy również Gmina Gromadka, jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Nasze jednostki realizują tego typu zadania, wnioskowały więc łącznie o kwotę: 81 638,46 zł.

I dodają:

Wystąpienie OSP z Gromadki, Różyńca, Krzyżowej, Wierzbowej i Nowej Kuźni o wsparcie skutkowało podpisaniem umowy o dofinansowanie, odrębnie z każdą z nich. Aby móc zrealizować zamiar doposażenia się drużyn w sprzęt ochronny, gmina udzieliła wsparcia finansowanego na zabezpieczenie pełnej wartości zadania. Bowiem wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 70% wartości zakupu. Brakująca kwota w wysokości 34 987,90 zł. zapewniona zostaje ze środków budżetu Gminy Gromadka. Odpowiednio przypisana każdej jednostce w stosownej umowie o wsparcie finansowe.

Obecnie jednostki OSP dokonują zakupu sprzętu. Każdy zakupiony element wyposażenia musi posiadać atest lub certyfikat. Sprzęt używany będzie podczas akcji ratowniczych, a przede wszystkim służyć ma ochronie zdrowia i życia strażaka. To od ich pracy i zaangażowania w trudnych sytuacjach zależy wiele, często nasze zdrowie i życie.