Znamy nowy skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Znamy nowy skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
fot. Powiat Bolesławiecki Członkowie Rady wyrazili nadzieję, że nadal wspólnie z Powiatem będą podejmowane przez organizacje pozarządowe działania na rzecz mieszkańców – osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, osób starszych itp.
istotne.pl powiat bolesławiecki

Powiatowi urzędnicy:

Powiat Bolesławiecki jest zawsze otwarty na współpracę ze stowarzyszeniami, klubami i wszystkimi organizacjami pożytku publicznego, dlatego 13 lipca 2020 r. uchwałą nr 252/2020 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, po raz piąty, powołana została Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Uroczyste posiedzenie tego gremium odbyło się 22 września. Miało ono podwójny charakter – podziękowania i pożegnania członków Rady IV kadencji oraz powitania nowej Rady powołanej na kolejne trzy lata.

Powiat:

Wśród jej członków znalazły się osoby po raz pierwszy zasiadające w Radzie oraz ponownie wskazane przez organizacje do tego opiniodawczo-doradczego organu. Rada będzie służyła swoją pomocą w zakresie współpracy samorządu powiatowego z III sektorem.

Katarzyna Grzelczyk, sekretarz Rady IV kadencji, opowiedziała o pracach gremium podejmowanych w trakcie kadencji. Zwróciła szczególną uwagę na wspólne posiedzenia z Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, jak również na spotkanie ws. realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także ws. dostępności przestrzeni publicznej w naszym powiecie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Rada na pierwszym posiedzeniu zapoznała się z regulaminem, który będzie podstawą jej pracy, oraz wybrane zostało prezydium. Przewodniczącym został Adam Bartków z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, wiceprzewodniczącą – Maria Klimkowska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a na sekretarza wybrano Iwonę Champlewską ze Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera”.

Członkowie Rady wyrazili nadzieję, że nadal wspólnie z Powiatem będą podejmowane przez organizacje pozarządowe działania na rzecz mieszkańców – osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, osób starszych itp.; Powiat będzie służył swoja pomocą i wsparciem, a organizacje pozarządowe wykażą się inicjatywami służącymi lokalnej społeczności.

Skład Rady V kadencji przedstawia się następująco:

  • Ryszard Kawka – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego
  • Jolanta Deberna – przedstawicielka Rady Powiatu Bolesławieckiego
  • Stanisław Chwojnicki – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
  • Katarzyna Grzelczyk – przedstawicielka Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
  • Adam Bartków – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
  • Iwona Champlewska – Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” w Bolesławcu
  • Maria Klimkowska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu
  • Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek
  • Mariusz Lickiewicz – Bolesławiecka Grupa Kolarska.