Tornado na poligonie

Tornado na poligonie
fot. mjr Remigiusz Kwieciński Szkolenie poligonowe pododdziałów 23 pułku artylerii nabiera dynamiki. W dniach 21–24 września dowódca 23 pułku artylerii przeprowadził ćwiczenie taktyczno-specjalne z dywizjonem artylerii samobieżnej oraz batalionem logistycznym.
istotne.pl wojsko, 23śpa

Dowódca 23 pułku artylerii płk Marek Wasielewski:

Ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. TORNADO-20 jest sprawdzianem dywizjonu artylerii samobieżnej oraz batalionu logistycznego w zakresie gotowości do działania zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Przez kilka kolejnych dni będziecie realizowali szereg zadań taktycznych, których zwieńczeniem będzie wykonywanie zadań ogniowych amunicją bojową w dzień i w nocy. Jestem przekonany, że umiejętności i doświadczenie wszystkich funkcyjnych przełożą się na właściwą realizację zadań i wysokie oceny.

Po inauguracji ćwiczenia pododdziały przystąpiły do realizacji działań zgodnie z otrzymanym rozkazem. Dynamika ćwiczenia wzrastała z dnia na dzień. Wykonywanie zadań utrudniały „problemy taktyczne” przygotowane dla ćwiczących pododdziałów we wszystkich jego etapach.

23 Śląski Pułk Artylerii:

Na podkreślenie zasługuje fakt udziału w ćwiczeniu ponad sześćdziesięciu żołnierzy rezerwy, którzy w dywizjonie artylerii i batalionie logistycznym doskonalili swoje umiejętności na stanowiskach funkcyjnych w ramach ćwiczeń krótkotrwałych i długotrwałych, a także podchorążych AWL i WAT odbywających praktykę na stanowiskach dowódczych.

Kulminacyjnym etapem ćwiczenia była realizacja zadań ogniowych amunicją bojową, a zwieńczeniem – zbiórka ćwiczących, na której dowódca pułku dokonał podsumowania działalności taktycznej i ogniowej realizowanej przez ćwiczące pododdziały oraz uhonorował żołnierzy rezerwy i podchorążych osiągających najwyższe wyniki szkoleniowe. Szkolenie poligonowe zakończy się przemieszczeniem sił i środków do MSD.

Ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. TORNADO-20 pozwoliło dowódcy pułku ocenić i sprawdzić poziom utrzymania zdolności bojowej przez dywizjon artylerii samobieżnej i batalion logistyczny, a także skuteczność w realizacji zadań na polu walki.