Zapraszamy do ZSOiZ! Czekamy na młodych pasjonatów

Zapraszamy do ZSOiZ! Czekamy na młodych pasjonatów
fot. ZSOiZ Bolesławiec Pragniemy, aby jak największa liczba tegorocznych absolwentów szkół podstawowych mogła zapoznać się z ofertą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, a przez to rozwiać i wyjaśnić wiele dylematów i wątpliwości, jakie niesie ze sobą decyzja o kolejnym etapie edukacji.
istotne.pl 183 zsoiz bolesławiec, powiat bolesławiecki

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego przy ulicy Komuny Paryskiej to szkoła na stałe już wpisana w krajobraz Bolesławca. Na jej wizerunek, wartość, sukcesy i kultywowane do dnia dzisiejszego tradycje pracowało kilka pokoleń. Dzisiaj Placówka, zgodnie z potrzebami międzynarodowego rynku pracy, oferuje kształcenie w nowoczesnych kierunkach, realizuje programy edukacyjne w istotny sposób wpływające na jakość nauczania i dysponuje rozbudowaną bazą dydaktyczną.

Szkoła jest prekursorem nauczania w zawodzie zdobnik ceramiki. Placówka otrzymała status Ośrodka Egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych zawodach i jako jedna z 7 szkół na Dolnym Śląsku prowadzi kształcenie w Certyfikowanej Klasie Mundurowej. Szkoła doceniona została Brązową odznaką w rankingu Perspektywy, zajmując VI miejsce w Dolnośląskim Rankingu Techników Perspektywy 2019. Tytułuje się też dwukrotnym finalistą ogólnopolskiego konkursu Szkoła zawodowa najwyższej jakości.

Wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych oraz mobilności zawodowej przyszłych pracowników odbywa się w ZSOiZ poprzez wdrażanie licznych projektów unijnych, w ramach których organizowane są praktyki zagraniczne; wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym oraz doskonalenie komunikacji w językach obcych.

Szkolna platforma edukacyjna pozwala na swobodne kontaktowanie się społeczności szkolnej, prowadzenie nauki zdalnej, tworzenie i wykorzystywanie materiałów edukacyjnych w dowolnych formach. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów, umożliwiając im rozwijanie pasji, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji. Budowanie wiary w sukces, pomoc w odkrywaniu talentów, pokonywanie trudności oraz szybkie i skuteczne reagowanie na problemy wychowanków zaowocowały wynikami w nauce, uczestnictwem w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, stypendiami dla najlepszych oraz bardzo aktywnym wolontariatem. Nauczyciele, aby sprostać nowym czasom i wyzwaniom, wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego oraz uprawnienia egzaminatorów.

Z najwyższą starannością przygotowują wychowanków do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wymierne korzyści w zakresie edukacji i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów przynosi współpraca z otoczeniem. ZSOiZ może poszczycić się czymś jeszcze – szczególną atmosferą. Z codziennych radości i smutków rodzi się jej siła wzmacniana tolerancją, życzliwością, akceptacją i wzajemnym szacunkiem.

Pragniemy, aby jak największa liczba tegorocznych absolwentów szkół podstawowych mogła zapoznać się z ofertą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, a przez to rozwiać i wyjaśnić wiele dylematów i wątpliwości, jakie niesie ze sobą decyzja o kolejnym etapie edukacji.

Dlatego też ZAPRASZAMY do ZSOiZ!

Czekamy na młodych pasjonatów zawodów branży ekonomicznej, reklamowej, spedycyjnej oraz gastronomicznej, hotelarskiej i ceramicznej.

Wszystkie niezbędne dla kandydatów informacje znajdują się na www.sucharski.edu.pl oraz https://www.facebook.com/zsoizwboleslawcu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i udzielimy wszelkiej pomocy przy elektronicznej rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu przez Messengera na profilu facebookowym ZSOiZ lub telefoniczne.

Z okazji tak ważnych egzaminów ósmoklasisty życzymy wszystkim uczniom świetnych wyników, pięknych marzeń, mnóstwa przygód i radości!

Pozdrawiamy
Społeczność
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu
tel. 75 732 40 09
e-mail: [email protected]
www.sucharski.edu.pl
facebook.com/zsoizwboleslawcu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Typ szkoły

Nazwa zawodu

Kwalifikacje

Technikum nr 3

Technik ekonomista

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik rachunkowości

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Technik hotelarstwa

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, HGT.06 Realizacja usług w recepcji

Technik reklamy

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego,

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

Technik spedytor

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań,

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła Branżowa
I Stopnia

Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Zdobnik ceramik

CES.05 Zdobienie wyrobów ceramicznych

Szkoła Branżowa
II Stopnia

technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

technik mechanik

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik elektryk

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

technik budownictwa

BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

tekst zlecony