Więcej o szczepieniach. Kto będzie mógł się zaszczepić w pierwszej kolejności?

Więcej o szczepieniach. Kto będzie mógł się zaszczepić w pierwszej kolejności?
fot. CDC on Unsplash Nowe informacje z serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.
istotne.pl koronawirus

Jak informuje rząd:

Szczepionka przeszła już m.in. szczegółowe badania laboratoryjne. Na obecnym etapie specjaliści z 27 krajów UE dokonują oceny dokumentacji. Do 29 grudnia Europejska Agencja Leków zadecyduje o dopuszczeniu szczepionki do dystrybucji. Wspomniany proces zakończy się wydaną kilka dni później decyzją Komisji Europejskiej.

Proces rejestracji powszechnych szczepień rozpocznie się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2021 r Szczegółowe informacje na ten temat można będzie znaleźć na stronach:

Kto zostanie zaszczepiony w pierwszej kolejności?

Gov.pl:

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Rządowi urzędnicy dodają:

W etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.