Budują kanalizację w Krzyżowej

Budują kanalizację w Krzyżowej
fot. Waldemar Zima/UG Gromadka Zakończenie wszystkich prac ma nastąpić w październiku 2021 roku.
istotne.pl inwestycja, gmina gromadka

Gmina Gromadka realizuje największe z tegorocznych zadań inwestycyjnych polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej.

Gminny samorząd:

Kosztem 7 191 478,23 zł wykonanych zostanie ponad 15 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz cztery przepompownie ścieków. W ramach zadania wykonawca, firma Kanwod z Goliny, wykona także modernizację stacji uzdatniania wody w Krzyżowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej zasilającej suw oraz największą z przepompowni ścieków oraz gruntowne odtworzenie nawierzchni dróg zajętych pod roboty budowlane.

Pierwszy częściowy odbiór robót zaplanowany został na połowę grudnia bieżącego roku, natomiast zakończenie wszystkich prac powinno nastąpić w październiku 2021 r.