Bolesławieccy artylerzyści na najwyższym stopniu podium w Toruniu

Bolesławieccy artylerzyści na najwyższym stopniu podium w Toruniu
fot. kpt. Agnieszka Śmiechowska, st. szer. Grzegorz Piechurski Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięskim drużynom serdecznie gratulujemy.
istotne.pl wojsko, 23śpa

W dniach 15–16 października na bazie obiektów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu przeprowadzono centralne zawody użyteczno-bojowe pododdziałów dowodzenia i rozpoznania oraz topograficznych Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Do rywalizacji przystąpiły najlepsze etatowe drużyny Wojska Polskiego wyłonione we wcześniejszych eliminacjach na szczeblu poszczególnych jednostek wojskowych. Poziom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznego działania rywalizujących drużyn oceniała komisja wyznaczona z CSAiU w Toruniu.

Spośród osiemnastu grup rozpoznawczych najlepsza okazała się ta z 23 pułku artylerii. Bolesławieccy artylerzyści:

Zwycięska grupa w składzie: st. sierż. Krzysztof Fekieta, st. kpr. Radosław Machnij, st. szer. Grzegorz Piechurski oraz st. szer. Stanisław Grasza w pierwszej kolejności miała okazję – w oparciu o pętlę taktyczną – sprawdzić poziom wyszkolenia, sprawność bojową i psychofizyczną, pokonując blisko trzydziestokilometrowy marsz na azymut, w trakcie którego wykonała szereg zadań specjalnych m.in.: wykonanie ogniska typu „Dacota Fire Hole”, identyfikacja sylwetek sprzętu armii innych państw, czytanie treści mapy, ocena odległości do celu oraz strzelanie na celność.

W ostatnim, a tym samym decydującym dniu zawodów i sprawdzianem dla naszej grupy okazały się następujące konkurencje: prowadzenia rozpoznania i określenia współrzędnych celów oraz dowiązania punktu obserwacyjnego, w których bezkonkurencyjni okazali się nasi artylerzyści.

W zawodach topografów udział wzięło dziewięć drużyn, które rywalizowały w konkurencjach takich jak: sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej dla dowódcy drużyny, czytanie treści mapy, określanie współrzędnych geograficznych, określanie odległości na podstawie wcięcia z krótkiej podstawy oraz ciąg poligonowy wiszący. 23 Śląski Pułk Artylerii: – Bolesławieckich topografów reprezentowali: st. kpr. Mariusz Skrętowski, szer. Mateusz Lizurek, szer. Aleksandra Stec i szer. Mateusz Cebulski, a ogólna liczba zdobytych punktów pozwoliła zająć im drugie, jakże zacne miejsce.

Puchary i dyplomy zwycięskim drużynom wręczył Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Zenon Wiśniewski oraz Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk Remigiusz Zieliński. Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięskim drużynom serdecznie gratulujemy.