Powiat bolesławiecki trafi do czerwonej strefy?

Powiat bolesławiecki trafi do czerwonej strefy?
fot. istotne.pl Do 18 wzrosła w poniedziałek lista dolnośląskich powiatów, które spełniają kryteria czerwonej strefy zagrożenia koronawirusem – informuje „Gazeta Wrocławska”.
istotne.pl koronawirus

Jak czytamy na stronie gazetawroclawska.pl, aż do 18 wzrosła na początku tego tygodnia liczba dolnośląskich powiatów spełniających kryteria tzw. czerwonej strefy.

Wśród nich jest, niestety, powiat bolesławiecki. Wrocławskie medium:

W powiecie bolesławieckim współczynnik [zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców – przyp. istotne.pl] wzrósł z poziomu 12,8 do 14,3.

Jeśli liczba zakażeń będzie nadal tak gwałtownie przyrastać, niewykluczone – informuje „Gazeta Wrocławska” – że już w czwartek cały kraj stanie się czerwoną strefą.

Jakie obostrzenia obowiązują w strefie czerwonej?

Edukacja

W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Wydarzenia sportowe

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Wydarzenia kulturalne

Odbywają się:

 1. W pomieszczeniach pod warunkiem:
  a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
  b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
 2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
  a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
  b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Gastronomia

Prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.

W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, chyba że jest oddzielnie przegrodą (min. 1 m wysokości od powierzchni stolika) stolika od stolika. 1 osoba na 4 m kw.

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

Aquaparki i baseny

Zawieszenie działalności.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Zawieszenie działalności.

Siłownie i centra i kluby fitness

Zakaz działalności.

Kina

Udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Zgromadzenia

Możliwość organizowania zgromadzeń do 10 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Kościoły

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m kw.

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe

Zakaz organizacji ww. imprez okolicznościowych.

Transport zbiorowy

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Maski

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Handel

Obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach – dla sklepów o powierzchni do 100 m kw. – 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m kw. – 1 osoba na 15 m kw., obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca

Zawieszenie działalności.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Transport lotniczy

Obowiązek:

 1. zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
 2. dezynfekcji statku powietrznego:
  a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
  b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
  c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
 3. przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.