Nowe dowody osobiste, sprawę TRZEBA BĘDZIE załatwiać w urzędzie. Wiemy od kiedy

Nowe dowody osobiste, sprawę TRZEBA BĘDZIE załatwiać w urzędzie. Wiemy od kiedy
fot. gov.pl Magistrat: – W warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Jak informuje Urząd Miasta Bolesławiec:

Od 2 sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza. W związku z tym w sierpniu nie będzie możliwości składania on-line wniosków o dowód osobisty. Konieczna będzie wizyta w urzędzie.

Do kiedy można składać wnioski via internet?

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

Czy konieczna będzie wymiana dokumentu?

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.

Po co ta zmiana?

Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. To rozporządzenie będzie wdrożone w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych.

Jak będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego:

  • osobiście w urzędzie miasta,
  • w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika (w wyjątkowych przypadkach),
  • przez internet – jedynie dla dzieci do 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane.

Ile razy trzeba będzie się pojawić w urzędzie?

Czynność składania wniosku o dowód osobisty w urzędzie, wymagać będzie dwukrotnego stawienia się obywatela:

  • podczas składania wniosku – wymagane będzie złożenie odcisków palców i wzoru podpisu;
  • podczas odbioru dowodu osobistego – wymagana będzie weryfikacja posiadacza dowodu osobistego (w tym ponowne złożenie odcisków palców).

Urzędnicy dodają:

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną niezmienione.