A4: odcinek od Krzyżowej do Legnicy będzie rozbudowany!

A4: odcinek od Krzyżowej do Legnicy będzie rozbudowany!
fot. GDDKiA Zarządca: – Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy/rozbudowy autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. Ten planowany do rozbudowy o trzeci pas ruchu i pas awaryjny odcinek, razem z fragmentem A4 od Legnicy do Wrocławia, stworzy nową jakość połączenia dalekobieżnego.
istotne.pl 183 a4, gddkia

Dokumentację dla rozbudowy odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy opracuje Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy. Autostrada A4 na odcinku ok. 36 km zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie do dwóch jezdni wyposażonych w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. Warianty rozbudowy autostrady zostaną opracowane w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

Ile to potrwa?

Dokumentacja STEŚ-R zostanie opracowana w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

W ramach dokumentacji zostaną przygotowane materiały do uzyskania decyzji środowiskowych. Prowadzone prace będą poprzedzone roczną inwentaryzacją przyrodniczą. Po uzyskaniu decyzji środowiskowych wykonane będą liczne badania terenowe w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej.

I dodaje:

Po zatwierdzeniu tych dokumentacji przez właściwy organ, zostanie opracowana Koncepcja programowa i Program funkcjonalno-użytkowy. Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowania przetargowego na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj w latach 2026–2029.

120 km nowoczesnej autostrady i 50 km nowej drogi ekspresowej

Zarządca: – Przypomnijmy, że 21 czerwca br. podpisaliśmy umowę na budowę lub rozbudowę autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód / Stary Śleszów oraz budowę drogi ekspresowej S5 od Bolkowa do Sobótki. W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5.

Efekt? GDDKiA: – Dzięki temu cały dolnośląski odcinek autostrady A4 od Krzyżowej aż do Wrocławia stanie się nowoczesną arterią o najwyższych standardach bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróży.