Klasy mundurowe i ich wojskowy sprawdzian

Uczniowie
fot. st. szer. Waldemar Bagłaj Przez ostatni tydzień uczniowie klas mundurowych z Bolesławca i Zgorzelca zdobywali wojskowe umiejętności podczas obozu szkoleniowego prowadzonego w 23 pułku artylerii. Zakończył się on egzaminem sprawdzającym poziom wyszkolenia uczniów II klas realizujących program nauczania przedmiotu „edukacja wojskowa”.
istotne.pl 183 wojsko, zsoiz bolesławiec

Reklama

Szkolenie klas mundurowych objętych programem pilotażowym MON obejmowało zagadnienia z taktyki, terenoznawstwa, powszechnej obrony przeciwlotniczej, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, łączności, rozpoznania i szkolenia strzeleckiego. Każdego dnia, od pobudki do capstrzyku, młodzież pod okiem wojskowych instruktorów poznawała tajniki żołnierskiej służby na przykoszarowym placu ćwiczeń oraz innych obiektach szkoleniowych bolesławieckiego pułku.

Udział w obozie wychowawców klas realizujących program szkolenia z przedmiotu „edukacja wojskowa” stanowił okazję do wymiany spostrzeżeń z dotychczas przeprowadzonych zajęć oraz omówienia planów na przyszłość z koordynatorem szkolenia z 23 pułku artylerii mjr. Jakubem Wołyńskim.

Zwieńczeniem obozu oraz podsumowaniem drugiego roku szkolenia był egzamin składający się z części teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych. Podczas tego drugiego realizowanego w formie „ścieżki taktycznej” młodzież musiała wykazać się m.in. znajomością budowy, rozkładania i składania broni, przyjmowania postaw strzeleckich, znajomością elementów musztry indywidualnej i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Na kolejnych punktach sprawdzających uczniowie kas mundurowych prezentowali umiejętności posługiwania się busolą, pokonywaniem terenu różnymi sposobami oraz znajomością sygnalizacji za pomocą chorągiewek.

W obozie szkoleniowym wzięli udział uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego z Bolesławca oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Górników i Energetyków Turowa ze Zgorzelca.

Reklama