„Karakal 21”: szkolenie obronne z udziałem bolesławieckich strażaków

„Karakal 21”: szkolenie obronne z udziałem bolesławieckich strażaków
fot. por. Marta Wieliczko Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu wzięli udział w pokazie możliwości obronnych organizowanym przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc, straż pożarna, 23śpa

Doskonalenie strażaków polegało na zapoznaniu się z przebiegiem dynamiczno-statycznych ćwiczeń „Karakal 21”, a także możliwością sprawdzenia metod szkolenia z użyciem symulatorów strzeleckich Śnieżnik.

Jak opisuje ćwiczenia por. Marta Wieliczko:

Podczas ćwiczenia sprawdzono element współdziałania w zakresie budowy wspólnej zdolności operacyjnej żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej z pododdziałami z innych jednostek wojskowych w tym z 23 pułku artylerii, 2 pułku rozpoznawczego, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz 16 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tzw. wzmocnieniem sojuszniczym z Bundeswery z 41 Brygady Grenadierów Pancernych.

Po zakończeniu części ogniowej ćwiczeń na terenie Ośrodka Poligonowego Wojsk Lądowych strażacy z KP PSP w Bolesławcu – przy współudziale z Wojskową Strażą Pożarną z Dobrego nad Kwisą i ze Świętoszowa – dokonali sprawdzenia i potwierdzenia lokalizacji ognisk pożarowych na terenach poligonu. Dodatkowo do działań, w ramach zwiększenia możliwości operacyjnych Wojskowej Straży Pożarnej, dysponowano również z JRG w Bolesławcu pojazd SCCsz zapasem 25 m sześc. wody w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia wodnego.

Mundurowi:

Należy podkreślić, że współpraca Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej jest już wieloletnia, a jej efektem jest włączenie Wojskowej Straży Pożarnej ze Świętoszowa do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.