Sto działek pod budowę mieszkań w Bolesławcu

Sto działek pod budowę mieszkań w Bolesławcu
fot. Miasto Bolesławiec Na terenie Bolesławca realizowanych jest szereg inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej pod budownictwo jednorodzinne.
istotne.pl 4 droga, budowa

Reklama

– W rejonie ulic Ptasia – Widok budowane są nowe drogi, które znajdują na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne. Po zakończeniu inwestycji planowana jest w tym rejonie sprzedaż ok. 100 działek z zabudową mieszkaniową jednorodzinną – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Równocześnie trwają również prace związane z wykonaniem przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji do tych działek. W ramach zadania „Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia-Widok” wybudowane zostaną drogi o łącznej długości wynoszącej ponad 1350 m, ciągi pieszo-rowerowe, ciągi pieszo-jezdne oraz oświetlenie.

Całkowity koszt zadania wynosi 2 475 845 zł. Zadanie dofinansowane w 50 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych.

Reklama