Dziś dzień otwartych drzwi w KPP Bolesławiec

Dziś dzień otwartych drzwi w KPP Bolesławiec
fot. MZ Mundurowi: 17 czerwca, w godz. 10.00–18.00, zapraszamy na dzień otwarty do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Zapraszamy tegorocznych absolwentów szkół średnich oraz wszystkie osoby zainteresowane służbą w Policji.
istotne.pl 183 policja, praca

Jak czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu:

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza osoby zainteresowane służbą w Policji na dzień otwartych drzwi 17 czerwca, w godz. 10.00–18.00, do komendy przy ulicy Zygmunta Augusta 20 w Bolesławcu.

Ciekawa i stabilna praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz, wstępując już dziś do Policji. Dokumenty można składać w dowolnym terminie. Przyjdź, dowiedz się więcej i zostań jednym z nas.

Mundurowi dodają:

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, telefon: 47 873 32 58.

Kto jest idealnym kandydatem do służby w Policji?

Jesteś idealnym kandydatem do służby w Policji, jeśli:

  • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.
  • Posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować.
  • Dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  • Posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji.
  • Posiadasz polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.
  • Posiadasz nieposzlakowaną opinię.
  • Nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • Korzystasz z pełni praw publicznych.