Jest praca w bolesławieckiej straży pożarnej. Informatycy mile widziani

Jest praca w bolesławieckiej straży pożarnej. Informatycy mile widziani
fot. istotne.pl Mundurowi: – Zarobki dla stażysty zaczynają się od kwoty 3100 zł netto miesięcznie. Ponadto do powyższej pensji dochodzą inne ustawowe świadczenia strażaka PSP.
istotne.pl 183 straż pożarna

Reklama

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu 8 lutego 2021 roku ogłosił nabór kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, docelowo dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, oraz na stanowisko stażysty, docelowo starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Termin składania podań – do 22 lutego 2021 r.

Jaki będzie system pełnienia służby?

System zmianowy 24/48 godzin.

Jakie są wymagania?

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
  • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (przez co rozumie się odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej). Nie dotyczy kobiet.

KP PSP:

Kandydat na stanowisko docelowe dyżurnego operacyjnego przez co najmniej pierwszych 5 lat służby będzie brał czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a następnie po przejściu na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, oprócz zadań przewidzianych dla dyżurnego, realizować będzie również dodatkowe zadania z zakresu informatyki.

Dlatego przy naborze do Wydziału Operacyjnego KP PSP dodatkowo punktowane będzie wykształcenie informatyczne i posiadanie dodatkowych kursów z tego zakresu.

Mundurowi dodają:

Poszukiwani są kandydaci spełniający powyższe warunki, gotowi do podjęcia dodatkowych obowiązków i chętni do podnoszenia kwalifikacji, co wiąże się z perspektywą awansu do korpusu oficerskiego, przewidzianego dla stanowiska dyżurny operacyjny. Zarobki dla stażysty zaczynają się od kwoty 3100 zł netto miesięcznie. Ponadto do powyższej pensji dochodzą inne ustawowe świadczenia strażaka PSP.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/kppsp-boleslawiec lub w sekretariacie KP PSP w Bolesławcu, tel. 75 644 33 00.

Reklama