Co z Centrum Przesiadkowym?

Co z Centrum Przesiadkowym?
fot. UM Bolesławiec Do tematu wracamy na prośbę Czytelnika.
istotne.pl 183 um bolesławiec, centrum przesiadkowe

Reklama

Zadzwonił do nas Czytelnik, który zwrócił uwagę na to, że sprawa Centrum Przesiadkowego ucichła, a przecież „dokumentacja już jest”.

Agnieszka Gergont, rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławiec:

Aktualnie dokumentacja projektowa jest w fazie uzgodnień z właścicielami terenów i sieci zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, PKP (którymi włada kilka spółek PKP), Powiatu Bolesławieckiego oraz DSDiK we Wrocławiu. Trwają również uzgodnienia z WKZ w Jeleniej Górze, Tauron Dystrybucja, PWiK w Bolesławcu, z Zakładem Gazowniczym oraz uzgodnienia dot. obronności kraju.

I dodaje: – Uzgodnienia są trudne, gdyż na terenach objętych przedsięwzięciem występują liczne kolizje z planowaną inwestycją. Dodatkowym utrudnieniem mającym wpływ na czas ich trwania jest panująca epidemia COVID, w związku z czym czas uzgodnień jest mocno wydłużony.

Gmina Miejska Bolesławiec przewiduje, że uzgodnienia projektu budowlanego, które są niezbędne do uzyskania się pozwolenia na budowę, zakończą się do 30 kwietnia br.

Do tematu z pewnością wrócimy.

Przypomnijmy. Magistrat w 2019 r. informował, że Bolesławiec wraz z ośmioma innymi instytucjami z Niemiec, Polski, Czech, Austrii i Słowenii zdołał pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”.

I ujawniał szczegóły:

Na terenie planowanego centrum przesiadkowego – w okolicy istniejącego dworca kolejowego – zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mieli możliwość zamiany środka lokomocji, np. pociągu, autobusu, roweru (program BROM – Bolesławiecki ROwer Miejski, który pozwala szybko i łatwo wypożyczyć rower) lub innego środka transportu.

Ważnym elementem w okolicy centrum przesiadkowego są planowane zmiany dotyczące m.in. układu komunikacyjnego wzdłuż ulic B. Chrobrego – T. Kościuszki. Warto zaznaczyć, że multimedialny charakter inwestycji ma na celu ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów, co w efekcie pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez redukcję emitowanych zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie poziomu hałasu.

Dogodne położenie i zintegrowany charakter centrum przesiadkowego nie bez wpływu pozostanie na dalszy rozwój gospodarczy miasta i regionu, szczególnie w dobie odczuwalnego przez podmioty gospodarcze braku pracowników. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w Bolesławcu miejska komunikacja autobusowa jest dla wszystkich użytkowników bezpłatna.

Planowane centrum jest elementem infrastruktury subregionalnej, który sprawi, że uciążliwość przesiadania się zostanie ograniczona do minimum. Centrum przesiadkowe to optymalne miejsce do skoncentrowania dalekobieżnego, w tym międzynarodowego ruchu pasażerskiego – z oczywistych względów dla podróżujących pociągiem, ponieważ dworzec PKP jest integralną częścią centrum, ale również dla międzynarodowych przewozów autokarowych oraz busów, których trasa biegnie przez Bolesławiec.

Dla użytkowników centrum przesiadkowego dostępne będą m.in. parkingi, parkingi wielopoziomowe, poczekalnia, lokale usługowe i biurowe, kasy, toalety, stanowiska postojowe.

Reklama