Kto dostał nagrodę za promocję Bolesławca w 2020 roku?

Kto dostał nagrodę za promocję Bolesławca w 2020 roku?
fot. Krzysztof Gwizdała Prezydent przyznał nagrody za promocję Bolesławca w roku pandemicznym.
istotne.pl 1 nagroda, promocja bolesławca

Reklama

Prezentujemy listę nagród honorowych. Listy pozostałych nagród miasto na razie nie podało. Pomysł jest taki, żeby robić to w odcinkach. Poniżej publikujemy więc laureatów w kategorii: nagrody honorowe.

 1. Teresa Wolanin
  historyk sztuki, dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w latach 1971–2001. Przez 30 lat pracy w muzeum konsekwentnie tworzyła kolekcję bolesławieckiej ceramiki, której poświęciła pierwszy informator w 1974 roku i pierwszy, obszerny katalog w 1995 roku, opracowany we współpracy z dr Marią Starzewską. Współdziałała z naukowcami, kolekcjonerami oraz instytucjami w Polsce i Niemczech w zakresie badań nad ceramiką i opracowywania dziejów miasta. Podczas jej kadencji zorganizowano ponad 20 wystaw czasowych promujących bolesławiecką ceramikę na terenie kraju i za granicą, m.in. w Instytucie Polskim w Paryżu. Od przejścia na emeryturę w 2001 roku nadal aktywnie uczestniczy w programach badawczych realizowanych przez Muzeum Ceramiki, współpracuje ze Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” a także z wałbrzyskim Muzeum Porcelany i Fundacją UNIKAT w ramach organizowanych od 2013 roku Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina.
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu
  została założona w 1958 roku. W roku 1961 patronem szkoły został Jan Matejko, co podkreślało rolę wychowania plastycznego dla uczniów „czwórki”. W 1965 roku szkoła nawiązała relację z kapitanem i załogą statku „Jan Matejko”,  co stało się inspiracją do stworzenia w budynku szkoły Muzeum Morskiego. Szkoła od lat stanowi „Kuźnię sportowych talentów”, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich lokatach zawodów sportowych wszelkich dyscyplin. W 2000 roku szkoła dołączyła do „Klubu Szkół Uczących się”, w 2002 roku do programu „Szkoła z klasą”, a w 2008 r. do programu „Mam szansę – podaj mi rękę”. W 2016 r. „czwórka” uzyskała certyfikaty: „Szkoły sportowych talentów” i „Bezpiecznej szkoły”. Szkoła dba również o nawiązywanie przez jej uczniów kontaktów z rówieśnikami ze szkół z miast partnerskich: Pirny oraz Českiej Lipy, a także z Jindrichovic pod Smrkem i Liberca. Współpraca z Centrum Edukacji Europejskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności przyczyniła się do poszerzania wiedzy, innowacji i modyfikacji pedagogicznych. Szkoła dwukrotnie otrzymała certyfikat „Szkoła Ucząca się” oraz certyfikaty: „Szkoła z Klasą” i „Szkoła Odkrywców Talentów”. W 2020 roku szkoła brała udział w Inicjatywie Komisji Europejskiej „One star, one wish”, a także w projektach na platformie eTwinning: „R-EU-Connected”, w ramach którego uczniowie tworzyli wspólnie drzewa wartości europejskich i przygotowali symulację obrad Parlamentu Europejskiego.
 3. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
  od kilku lat współpracuje ze stowarzyszeniami miast ceramiki we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Rumunii, Niemczech, Portugalii i Czechach oraz z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej „Miasta Ceramiki”. Jest także członkiem wspierającym Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tej współpracy w latach 2017-2018 zorganizowano cykl wystaw promujących bolesławiecką ceramikę we Włoszech, a także cykl wystaw prezentujących włoską ceramikę w Polsce. W 2020 r. Muzeum Ceramiki aktywnie zaangażowało się w starania o włączenie Bolesławca do Europejskiego Szlaku Ceramiki, jednego z międzynarodowych szlaków kulturowych certyfikowanych przez Radę Europy. Dzięki nawiązaniu współpracy z Telemark Museum w Skien w Norwegii i operatorem Europejskiego Szlaku Ceramiki  – włoskim miastem Faenza, została opracowana koncepcja projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. Projekt ten, którego głównym elementem jest rewitalizacja jednego z najcenniejszych bolesławieckich zabytków – neogotyckiego pałacu Pücklera, otrzymał w 2020 r. dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa. Aktywna działalność muzeum, przy zaangażowaniu licznych partnerów w kraju i za granicą, umożliwia realizację wielu międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej bądź z innych źródeł. W ich ramach zrealizowano wiele inwestycji (m.in. modernizacje wystaw stałych, zakup wyposażenia i multimediów), a także przedsięwzięć wystawienniczych, promocyjnych i edukacyjnych (m.in. organizacja wystaw w kraju i za granicą, wydanie publikacji, organizacja konferencji i różnego rodzaju warsztatów). W 2020 r. Muzeum realizowało pięć projektów z 12 partnerami z Włoch, Austrii, Niemiec, Słowenii i Czech. Działania te zostały docenione przez kapitułę ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa” oraz wyróżnione przez Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska przyznaniem bolesławieckiemu muzeum Dolnośląskiego Kluczu Sukcesu w 2020 r.
 4. Terenowa Organizacja NSZZ „Solidarność” w Powiecie Bolesławieckim
  w roku 2020 NSZZ „Solidarność” obchodziła 40-lecie istnienia. Od początku funkcjonowania „Solidarności” wielu, często anonimowych działaczy, przeciwstawiało się ówczesnej władzy. Opór widoczny w przestrzeni publicznej, na ulicach, w postaci m.in. strajków, druku i kolportażu ulotek, prasy groził utratą pracy, dotkliwymi karami grzywny, czy też więzieniem lub internowaniem. Taki los spotkał wielu lokalnych działaczy związkowych. Obecnie bolesławieccy działacze NSZZ „Solidarność” są mocno zaangażowani w życie lokalnej społeczności. Współorganizują uroczystości upamiętnienia kolejnych rocznic działalności, w ramach których organizowane są prelekcje, konferencje, wystawy, konkursy mające na celu popularyzację wiedzy historycznej, szczególnie wśród młodzieży. W związku z 40. rocznicą powstania „Solidarności” działacze Biura Terenowego wystąpili z inicjatywą budowy bolesławieckiego pomnika „Solidarności”, który odsłonięto w 2020 roku. Podczas uroczystości upamiętniających jubileusz 40-lecia Wojewoda Dolnośląski wręczył odznaczenia osobom zasłużonym dla bolesławieckiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”: Zbigniewowi Razikowi - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Dariuszowi Góreckiemu - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Arkadiuszowi Urbanowi, Bogusławowi Frydrychowi, ks. Józefowi Gołębiowskiemu, Lucjanowi Złotkowskiemu - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jedną z najważniejszych form działalności bolesławieckiego Biura Terenowego NSZZ „Solidarność” jest upamiętnianie zasłużonych działaczy zakładowych i międzyzakładowych struktur, poprzez pomoc w przygotowaniu wniosków o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz wniosków o przyznanie odznaczeń rangi państwowej.
 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
  od roku 2019 przechodzi proces licznych zmian infrastrukturalnych i inwestycyjnych. Jednym z efektów tych działań było przyznanie nagrody za projekt „Diagnostyka fundamentem leczenia” w konkursie Inspiracje 2019, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”. Bolesławiecki Szpital jako jeden z kilku w województwie został wyznaczony do roli jednoimiennego szpitala zakaźnego, do którego trafiali pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2 z terenu całego województwa dolnośląskiego. W obliczu tego wyzwania w szpitalu stworzono kompleksowy system leczenia i diagnozowania pacjentów, na który składają się: własna diagnostyka obrazowa, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowych punktów poboru wymazów, trzy karetki wymazowe, izolatorium, szpital tymczasowy oraz oddział zakaźny. Szpital w Bolesławcu stanowi dzisiaj jeden z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 w województwie dolnośląskim. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zrealizował innowacyjną w skali kraju inwestycję, która polegała na budowie szpitala modułowego dla chorych zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze przedsięwzięcia w celu realizacji tej inwestycji zostały podjęte latem, kiedy liczba zakażeń nie przekraczała kilkuset dziennie, a liczba hospitalizowanych pacjentów była stosunkowo niewielka. Ta pionierska inwestycja pozwoliła na skuteczne leczenie pacjentów podczas wzrostu ilości zakażeń w okresie jesienno-zimowym 2020 roku.

Reklama