OGRANICZONY dostęp do magistratu. Znamy szczegóły

OGRANICZONY dostęp do magistratu. Znamy szczegóły
fot. istotne.pl Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. zostaje ograniczona możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Magistraccy urzędnicy:

Urząd będzie pracował w trybie wewnętrznym, z wyjątkiem:

 1. Urzędu Stanu Cywilnego, w którym osobiście załatwiane będą tylko:
  • zgłoszenie zgonu,
  • zgłoszenie urodzenia;
 2. Wydziału Spraw Obywatelskich, w którym osobiście załatwiane będą tylko:
  • odbiór dowodu osobistego.

Sprawy te można załatwiać w budynku biurowca przy pl. Piłsudskiego 1, parter, okienko Biura Obsługi Interesanta.

I dodają:

Pozostałe usługi Urząd będzie świadczył wyłącznie:

 • telefonicznie,
 • pocztą elektroniczną e-mail,
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl.

W wypadku załatwiania spraw za pośrednictwem tradycyjnej poczty wniosek wraz z kompletem dokumentów oraz ewentualnie dowodem uiszczenia opłaty należy przesłać na adres Urzędu Miasta: Urząd Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41 – ratusz, 59-700 Bolesławiec. Należy również podać adres, na który zostanie Państwu przesłana korespondencja zwrotna.

Przed ewentualną wizytą w urzędzie prosimy Państwa najpierw o kontakt telefoniczny. Dzwoniąc pod wskazane numery telefonów uzyskacie Państwo informacje na temat obowiązujących procedur, wymaganych dokumentów, wysokości obowiązujących opłat. Możliwy jest również kontakt z urzędem drogą e-mailową. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak i pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.

Oraz podkreślają:

W obecnej sytuacji zalecamy również regulowanie zobowiązań finansowych wobec Miasta (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej przez eUrząd: https://epuap.miastoceramiki.eu lub przelewem internetowym na wskazane konto.

RATUSZ ul. Rynek 41

Sekretariat [email protected] 075 645 64 00
Sekretariat Prezydenta Miasta [email protected] 075 645 64 51
I Zastępca Prezydenta Miasta [email protected] 075 645 64 00
II Zastępca Prezydenta Miasta [email protected] 075 645 64 00
Sekretarz Miasta [email protected] 075 645 64 00
Skarbnik Miasta [email protected] 075 645 64 00

BOI – BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Biuro podawcze [email protected] 075 645 64 01
Wymiar gospodarki odpadami i usług wodnych (deklaracje) [email protected] 075 645 64 64
Podatki i opłaty [email protected] 075 645 64 27
Podatki i opłaty [email protected] 075 645 64 34
Podatki i opłaty [email protected] 075 645 64 55
Windykacja [email protected] 075 645 64 38
Księgowość podatkowa [email protected] 075 645 64 26

OR – WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 64 10
Zastępca Naczelnika [email protected] 075 645 64 11
Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej [email protected] 075 645 64 14
Kadry [email protected] 075 645 64 56

PR – RZECZNIK PRASOWY MIASTA

[email protected] 075 645 64 49

RiP – WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA

Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 64 42
Zastępca Naczelnika [email protected] 075 645 64 41

FB – WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Naczelnik Wydział[email protected] 645 64 20Zastępca Naczelnika Wydział[email protected] 645 64 21

BIUROWIEC ul. Piłsudskiego 1

MiG – WYDZIAŁ MIENIA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 65 24
Zastępca Naczelnika Wydziału [email protected] 075 645 65 11
Sprzedaż mieszkań komunalnych [email protected] 075 645 65 14
Podziały nieruchomości, komunalizacja mienia [email protected] 075 645 65 13
Sprzedaż gruntów i oddawanie w wieczyste użytkowanie. Ewidencja mienia komunalnego, numeracja porządkowa [email protected] 075 645 65 15
Ewidencja użytkowania wieczystego [email protected] 075 645 65 08
Sprzedaż lokali użytkowych, przekazywanie gruntów w dzierżawę [email protected] 075 645 65 17
Kierownik Referatu Gospodarki i Inf. Przestrzennej [email protected] 075 645 65 20
Wyrysy i wypisy z planu [email protected] 075 645 65 19

SO – WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału [email protected] 75 645 65 40
Ewidencja Ludności, wymeldowania decyzją, dowody osobiste [email protected] 75 645 65 42
  [email protected] 75 645 65 42
  [email protected] 75 645 65 44
Sprawy wojskowe (ROiR) [email protected] 75 645 65 46
Kierownik Ref. Obronności i Reagowania/Zgromadzenia [email protected] 75 645 65 47
Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego [email protected] 75 645 65 41
Zastępca Naczelnika, rejestracja zgonów    
Zastępca Kierownika – rejestracja małżeństw [email protected] 75 645 65 30
Zastępca Kierownika – rejestracja urodzeń [email protected] 75 645 65 31
Wypisy z ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów/archiwum [email protected] 75 645 65 32
Wypisy z ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów [email protected] 75 645 65 79
Ewidencja podmiotów gospodarczych / wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu [email protected] 75 645 64 91
Ewidencja podmiotów gospodarczych / licencje taxi [email protected] 75 645 64 92

SP – WYDZIAŁ SPOŁECZNY

Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 65 50
Zastępca Naczelnika [email protected] 075 645 64 96
Inspektor ds. szkolnictwa [email protected] 075 645 65 51
Kancelaria wydziału / Organizacje pozarządowe   fax 075 645 65 59
Spr. przedszkoli publicznych, Ochrona zdrowia [email protected] 075 645 65 21
Sprawy kultury i sportu [email protected] 075 645 65 61
Pomoc materialna dla uczniów, Jednostki pomocy społ. [email protected] 075 645 65 68
Miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych [email protected] 075 645 65 63
Pełnomocnik Prezydenta ds.uzależnień [email protected] 075 645 65 62

OR – WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Kierownik Referatu Informatyki [email protected] 075 645 65 75

BHP

Stanowisko ds. BHP i P poż [email protected] 075 645 65 33

ZI – WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI MIEJSKICH

Naczelnik Wydziału [email protected] 075 645 65 70, fax 075 645 65 74
Zamówienia publiczne / Zastępca Naczelnika [email protected] 075 645 65 71
Finansowanie inwestycji [email protected] 075 645 65 34
Finansowanie inwestycji [email protected] 075 645 65 66
Obsługa zadań inwestycyjnych [email protected] 075 645 65 73
Obsługa zadań inwestycyjnych [email protected] 075 645 65 01
Infrastruktura oświetleniowa [email protected] 075 645 65 02
Drogi miejskie/nadzór [email protected] 075 645 65 06
Infrastruktura drogowa/nadzór [email protected] 075 645 65 07
Gospodarka odpadami [email protected] 075 644 09 23
Ochrona zieleni i środowiska [email protected] 075 644 09 12
Ochrona zwierząt, azbest, zbiorniki bezodpływowe [email protected] 075 645 65 04
Nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi [email protected] 075 645 65 03

RiP – Referat Systemu Informacji Przestrzennej

Kierownik Referatu [email protected] 075 645 64 16

Reklama