Są kolejne nagrody za promocję Bolesławca. Znamy laureatów

Są kolejne nagrody za promocję Bolesławca. Znamy laureatów
fot. UM Bolesławiec Wręczono nagrody w kategoriach kultura, inicjatywy społeczne oraz inne.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

UM Bolesławiec:

Nagrodę w dziedzinach kultura, działalność społeczna, inne przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek uprawnionych podmiotów – po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdza się statuetką, laureaci otrzymują również gratyfikację finansową.

KULTURA

  • Zofia Tarasiewicz jest śpiewaczką ludową, popularyzatorką dziedzictwa górali czadeckich, obrzędowości, plastyki i tradycji kulinarnych. Jej dorobek artystyczny jest niezwykle bogaty. W repertuarze śpiewaczki znajdują się pieśni rekruckie, sieroce, zalotne oraz ballady. W ciągu wielu lat kariery występowała w ogólnopolskich i zagranicznych festiwalach muzyki ludowej, zdobywając uznanie publiczności oraz jurorów. W 2020 roku Zofia Tarasiewicz została uhonorowana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Nagrodą imienia Oskara Kolberga przyznawaną za wybitne zasługi dla kultury ludowej. Dokumentacja pieśni Pani Zofii znajduje się w archiwach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i jeleniogórskiego Muzeum Karkonoskiego. Część jej pieśni opublikowano w serii fonograficznej „Muzyka Źródeł” II Programu Polskiego Radia. Bukowińskie pisanki Zofii Tarasiewicz znajdują się w kolekcjach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz Schlesisch-Oberlausitzer Dorfmuseum w Markersdorf w Niemczech.
  • Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” w roku 2020 obchodziło 10-lecie swojej działalności. Obecnie skupia ono około 50 pasjonatów fotografii. Głównym celem stowarzyszenia jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do twórczych działań. W 2020 roku stowarzyszenie wraz z bolesławieckimi instytucjami kultury zrealizowało cykl comiesięcznych konkursów fotograficznych oraz zaprezentowało wystawę z okazji 10-lecia działalności. Członkowie stowarzyszenia zdobywali główne nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i zbliżenia kulturowego Polski z innymi krajami Unii Europejskiej poprzez realizację inicjatyw z partnerami z Czech i Niemiec. Stowarzyszenie angażuje się również w działania mające na celu edukację fotograficzną dzieci i młodzieży.

INICJATYWY SPOŁECZNE

  • Kamil Barczyk od czerwca 2019 roku pełni funkcję dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Po wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu został wyznaczony do pełnienia funkcji jednoimiennego szpitala zakaźnego. Dzięki jego kreatywności, innowacyjnym technikom zarządzania bolesławiecki szpital stał się jedną z nielicznych jednostek w Polsce kompleksowo realizujących świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19. Szpital był stale modernizowany, wyposażany w niezbędne urządzenia do diagnostyki oraz poszerzał zakres świadczeń medycznych. Działania Kamila Barczyka zostały zauważone i docenione w całym kraju poprzez liczne relacje na żywo z Bolesławca i wywiady dyrektora w ogólnopolskich mediach. Strategiczne działania dyrektora przyczyniają do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Bolesławca i regionu oraz wpływają pozytywnie na wizerunek miasta.
  • Roman Bodak jest związany z ruchem Honorowych Dawców Krwi od 1967 roku. Od kilkudziesięciu lat zajmował różne stanowiska w ruchu Honorowych Dawców Krwi m.in. w Krajowej Radzie Honorowych Dawców Krwi. Na przestrzeni ostatnich 40 lat Klub Honorowych Dawców Krwi pozyskał 52 tysiące litrów krwi. Roman Bodak był wielokrotnie odznaczany za swoją działalność społeczną. Utrzymuje regularne kontakty z Klubami Honorowych Dawców Krwi z całej Polski. W 2020 roku zorganizował 5 akcji poboru krwi w celu walki z koronawirusem we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu oraz akcję poboru krwi w czasie 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był organizatorem „Dnia Kobiet” Honorowych Krwiodawczyń w marcu 2020 roku, a także XX Jubileuszu Rajdu „Czerwona Róża”.
  • Ewa Słonina pełniła funkcję kierownika I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu przez ostatnie 24 lata. Dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu członkowie społeczności Domu korzystają z dóbr kultury, integrują się ze społecznością lokalną, lepiej funkcjonują we własnych domach, odzyskują poczucie godności i własnej wartości. Pani Ewa Słonina jest inicjatorką odbywających się w naszym mieście od wielu lat bolesławieckich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, w których uczestniczą wybitni specjaliści z obszaru ochrony zdrowia psychicznego z kraju i z zagranicy. Tematyka obchodów jest wskazywana corocznie przez Światową Organizację Zdrowia.

INNE

  • Tomasz Rola jest autorem filmu dokumentalnego „Bez znieczulenia”, pokazującego świat międzynarodowych wyścigów motocyklowych, prezentowanego w ogólnopolskiej telewizji – Motowizja, którego premiera odbyła się w 2020 roku. Jest również pomysłodawcą i współorganizatorem zorganizowanego w 2020 roku BIEGU GOLEMA – biegu z przeszkodami, którego elementem przewodnim jest glina, nawiązująca do bolesławieckich tradycji ceramicznych. Tomasz Rola był również pomysłodawcą i koordynatorem zrealizowanego w 2020 roku projektu „Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Reklama