Znamy laureatów nagród za promocję Bolesławca w kategorii nauka

Znamy laureatów nagród za promocję Bolesławca w kategorii nauka
fot. UM Bolesławiec Nagrodę w dziedzinie nauka przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek uprawnionych podmiotów – po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Magistrat: – Nagrody potwierdza się statuetką, laureaci otrzymują również gratyfikację finansową.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Oto laureaci w kategorii nauka:

  • Przemysław Sulich jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, a obecnie studentem I roku Neurobiologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2020 roku otrzymał Nagrodę Starosty Bolesławieckiego za ukończenie I Liceum ze średnią ocen 5,53 oraz za uzyskanie najwyższego w powiecie bolesławieckim wyniku egzaminu maturalnego. W 2020 roku był finalistą etapu centralnego 39. Olimpiady Biologicznej. Zajął również 6. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Angażował się w wiele inicjatyw, w szczególności w organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w ramach którego reprezentował Bolesławiec na specjalnym stoisku promującym miasto w Parku Wiedzy we Wrocławiu. Organizował także warsztaty humanistyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz działał w szkolnym Dyskusyjnym Klubie Książki.
  • Wojciech Raszczuk jest laureatem wielu konkursów matematycznych. W ciągu ostatnich kilku lat osiągał wysokie noty w konkursach wojewódzkich i międzynarodowych. W 2020 roku otrzymał tytuł laureata XIV edycji konkursu Wieża Babel oraz laureata Konkursu Kombinatoryczno-Algorytmiczno-Logicznego KOALA. Zwieńczeniem jego pracy było uzyskanie tytułu laureata Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego zDolny Ślązak oraz laureata Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego zDolny Ślązak. Od 2016 roku uzyskiwał corocznie bardzo dobre wyniki w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Ponadto w 2019 roku był laureatem Konkursu Lingwistyki Matematycznej „Wieża Babel” oraz laureatem XVI Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych.
  • Natalia Gorlach w 2020 roku była finalistką Mistrzostw Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego „Uczę się Bezpiecznie Żyć”. Dzięki jej zaangażowaniu Szkoła Podstawowa nr 4 pozyskała sprzęt do nauki pierwszej pomocy przedlekarskiej. Od 2015 roku odnosiła sukcesy w konkursach dotyczących wiedzy z pierwszej pomocy zajmując wysokie lokaty. W 2020 roku odniosła również sukces sportowy, zajmując 1. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych Klas VII–VIII w Siatkówce Dziewcząt, oraz szczyci się osiągnięciami na polu artystycznym, zajmując w 2019 roku 2. miejsce w Finale Wojewódzkim Konkursu Oratorskiego „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski Uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” oraz otrzymując wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Lalka”. Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec współinicjowała akcję sprzątania świata.
  • Adam Baniecki jest kierownikiem bolesławieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu, badaczem historii regionu, organizatorem i uczestnikiem konferencji naukowych poświęconych powojennej historii Dolnego Śląska, a zwłaszcza dziejów miasta i powiatu bolesławieckiego. Od 2020 roku wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym, Szkołą Podstawową nr 4 oraz Muzeum Ceramiki pracuje nad kolejną odsłoną projektu „Ocalić od zapomnienia” – dotyczącego osadników z Polski Centralnej. Praca doktorska Adama Banieckiego „Powiat bolesławiecki w latach 1945–1950”, została nagrodzona w XI edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec i została wydana przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Spotkanie promocyjne z autorem publikacji odbyło się w 2020 roku.
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu – szkoła podejmuje szereg inicjatyw promujących miasto Bolesławiec w kraju i za granicą. Po raz dwudziesty uczniowie, absolwenci i nauczyciele szkoły współorganizowali Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie uczestniczyli w zbiórce środków finansowych w ramach „Światowego Dnia Walki z Głodem”. Dzięki staraniom władz szkolnych w placówce realizowane jest kształcenie w zawodzie zdobnik ceramiki w formie eksperymentu pedagogicznego. W 2020 roku uczniowie szkoły uczestniczyli w międzynarodowych projektach e-Twinning, projekcie Erasmus+ „Kreatywny zespół szkolny”, polsko-ukraińskim projekcie „Łączy nas historia i ludzie”, projekcie „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”, polsko-niemieckim projekcie „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” oraz w wielu konkursach, osiągając bardzo wysokie miejsca na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Biblioteka szkolna uzyskała 2. miejsce na 101 uczestniczących bibliotek z całej Polski w konkursie zorganizowanym w ramach akcji „O osobach z niepełnosprawnościami”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Reklama