Uwaga: policja szczególnie pilnuje nakazu chodzenia w maseczkach

Uwaga: policja szczególnie pilnuje nakazu chodzenia w maseczkach
fot. istotne.pl Wszyscy policjanci i policjantki mają za zadanie zwracać szczególną uwagę na osoby chodzące bez maseczek. Uważajcie, możecie dostać mandat, gdy nie będziecie zasłaniać ust i nosa.
istotne.pl 1 policja, koronawirus

Reklama

Prawo nakazujące zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych jest surowo egzekwowane. Policjanci i policjantki mają za zadanie szczególnie pilnować przestrzegania przepisów. Chodzi o artykuł 116 Kodeksu wykroczeń. Tak brzmi prawo:

Art. 116.  Nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów

§  1. Kto, wiedząc o tym, że:

  1. jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
  2. styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
  3. jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo
    - nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§  1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§  2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 i 1a zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków albo decyzji.

Pamiętajcie o obowiązku zasłaniania ust i nosa, gdy wychodzicie z domu.

Reklama