Sprawdzian dla dowództwa i sztabu 3 dywizjonu artylerii rakietowej

Sprawdzian dla dowództwa i sztabu 3 dywizjonu artylerii rakietowej
fot. plut. Wiesława Koziarska Dowódca 23 pułku artylerii pułkownik Marek Wasielewski zakończył z 3 dywizjonem artylerii rakietowej ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. TYWA-21.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Mundurowi:

Zasadniczym celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności dowódcy pododdziału oraz obsady organu dowodzenia w rozwiązywaniu problemów taktycznych, a tym samym sprawdzenie stopnia ich przygotowania do prowadzenia działań taktycznych.

I dodają:

Ćwiczenie pk. TYWA-21 stanowiło także dla wszystkich osób funkcyjnych stanowiska dowodzenia 3 dar okazję do doskonalenia umiejętności w zakresie udziału w procesie dowodzenia i opracowania dokumentów bojowych zgodnie z przyjętymi procedurami, a tym samym sprawdzenie obiegu informacji w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Metodologia pracy komórek organu dowodzenia podlegała ocenie na każdym etapie procesu dowodzenia, a pojawiające się problemy taktyczne urealniły przyjętą sytuację taktyczną.

Wszyscy biorący udział w ćwiczeniu wiedzą, że zdobyte podczas ćwiczenia doświadczenie i wnioski posłużą w dalszej działalności szkoleniowej.