tekst zlecony

Miliony dla Powiatu Bolesławieckiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Miliony dla Powiatu Bolesławieckiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
fot. Powiat Bolesławiecki Po raz kolejny z sukcesem Powiat Bolesławiecki aplikował o środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wcześniej zwanego Funduszem Dróg Samorządowych.
istotne.pl 183 ul. łasicka, powiat bolesławiecki

Reklama

Z trzech złożonych projektów dofinansowanie uzyskały dwa: „Remont dróg powiatowych nr 2308D ul. Żeromskiego i 2309D ul. Łasicka w Bolesławcu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice – Otok”. Łączna wartość pozyskanych środków to 4 480 000,00 zł!

W ramach pierwszej z planowanych inwestycji wyremontowany zostanie ponad kilometrowy odcinek ulic wraz z chodnikami po obu stronach drogi. Wartość zadania to 1 600 000,00 zł, 80% kosztów stanowi dofinansowanie, wkład własny zostanie sfinansowany ze środków Powiatu Bolesławieckiego i Miasta Bolesławiec.

Druga z planowanych inwestycji, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice – Otok”, obejmuje przebudowę prawie 1 km nawierzchni drogi wraz z chodnikami, poboczami i ciągami pieszo-rowerowymi. Dodatkowo przebudowanych zostanie 5 skrzyżowań, 3 zatoki autobusowe i jeden obiekt mostowy. Wartość zadania to 4 000 000,00 zł, 80% kosztów stanowi dofinansowanie, wkład własny zostanie sfinansowany ze środków Powiatu Bolesławieckiego i Gminy Bolesławiec.

W 2020 roku zrealizowano przebudowę tej samej drogi na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów o długości ponad 3860 m za łączną wartość 1 592 232,54 zł. Zadanie było finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Miasta Bolesławiec, Gminy Bolesławiec i Powiatu Bolesławieckiego.

W kolejnych latach planowane jest zmodernizowanie odcinka drogi w miejscowości Otok o długości 1,2 km: od boiska do końca miejscowości.

Reklama