Miasto Bolesławiec laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Miasto Bolesławiec laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019
fot. ZPP Bolesławiec uplasował się na I miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. Bolesławiec zdobył również honorowy tytuł Super Miasto.
istotne.pl um bolesławiec

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych, takich jak:

 • działania proinwestycyjne i prorozwojowe
 • rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu
 • wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej
 • promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych
 • współpraca krajowa i międzynarodowa
 • działania promocyjne.

Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego:

 • powiaty do 60 tys. mieszkańców
 • powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców
 • powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
 • miasta na prawach powiatu
 • gminy miejskie i miejsko-wiejskie
 • gminy wiejskie.
 • Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Bolesławiec plasuje się w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Ranking prowadzony jest od 2003 r. przez Związek Powiatów Polskich.

tekst zlecony