materiał promocyjny

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. Będą konsultacje

Ratusz Bolesławiec
fot. Krzysztof Gwizdała Konsultacje przeprowadzone będą w trybie pisemnego wyrażenia opinii.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Prezydent Miasta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji:
Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021”.

Konsultacje przeprowadzone będą w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach. Opinie przyjmowane będą na załączonym do ogłoszenia druku formularza. Forma i termin składania formularza opisane są na druku. Projekt uchwały wraz z drukiem formularza są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia: TUTAJ.

Projekt uchwały: TUTAJ.

Formularz konsultacji: TUTAJ.

Reklama