tekst zlecony

Plan zagospodarowania przestrzennego – więcej terenów mieszkaniowych

Plan zagospodarowania przestrzennego – więcej terenów mieszkaniowych
fot. Miasto Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonach ulic Sosnowa – Wrzosowa oraz ulic  Gen. A. E. Fieldorfa „Nila″ – Myśliwska – Gajowa – Jarzębinowa.
istotne.pl 4 działka, mieszkania

Reklama

Uchwały pozwolą na zaktualizowanie treści planu oraz wprowadzenie nowych terenów mieszkaniowych zgodnie ze złożonymi wnioskami. Kolejna uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu przy ul. Mostowej - obszar oznaczony jako teren przemysłu. Uchwała pozwoli na zaktualizowanie treści planu oraz dopuszczenie funkcji usługowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą  terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby oraz terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie. Celem zmiany planu jest skorygowanie parametrów i wskaźników ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Reklama