tekst zlecony

Dążenie do poprawy stanu zabytków

Dążenie do poprawy stanu zabytków
fot. Miasto Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec przyjęła sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec na lata 2019 – 2022” za okres 2019 – 2020.
istotne.pl 4 zabytek, bolesławiec

Reklama

W Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bolesławiec został wskazany nadrzędny cel do wykonania, tj. aktywne zarządzanie materialnym dziedzictwem kulturowym oraz dążenie do materialnej poprawy stanu zabytków, ich odbudowy, adaptacji i rewitalizacji w celu wykorzystania potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z uchwałą Rady Miast Bolesławiec do 30 stycznia każdego roku Prezydent przedkłada Radzie Miasta Bolesławiec propozycje udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W latach 2019-2020 wykonano prace w ramach 11 przyznanych dotacji, na łączną kwotę 1.339.100 zł.

Zrealizowane dotacje w 2019 r.: a) 270 000 zł – remont elewacji kamienicy przyrynkowej przy ul. Zacisze 1, b) 20 000 zł – remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Zwycięstwa 7, c) 20 000 zł – remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 12, d) 140 000 zł – renowacja elewacji kamienicy przyrynkowej przy ul. Teatralnej nr 4, e) 140 000 zł – konserwacja i renowacja obrazów stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Pl. Zamkowym 1b etap II, f) 209 100 zł – kompleksowe prace konserwatorskie gotyckiego Kościoła Matki Bożej Różańcowej przy ul. Ceramicznej 1a – I etap – izolacja pionowa ścian kościoła i renowacja zawilgoconych tynków wewnętrznych.

Zrealizowane dotacje w 2020 r.: a) 100 000 zł – renowacja i czyszczenie elewacji budynku usługowo – handlowego przy ul. Mickiewicza 6c, b) 100 000 zł – renowacja elewacji kamienicy przy ul. Polnej 17 A, c) 90 000 zł – renowacja elewacji kamienicy przy ul. Warszawskiej 6, d) 150 000 zł – badania stratygraficzne na obecność zabytkowych malowideł ściennych w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, e) 100 000 zł – konserwacja i renowacja grupy rzeźbiarskiej "Jezus przyjaciel dzieci" zlokalizowanej w Bolesławcu na Placu Zamkowym + 50 000,00 zł – zwiększenie dotacji zgodnie z uchwałą RM.

Podejmowane są również starania o dofinansowanie prac przy zabytkach Bolesławca z budżetu państwa oraz programów pomocowych, w tym UE: – pozyskanie dofinansowania w kwocie 15 108 099,97 zł na remont pałacu Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej 28/29 z przeznaczeniem na nową siedzibę Muzeum Ceramiki ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Kultura (Działanie 1 – Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym).

Na uwagę zasługuje wyróżnienie Gminy Miejskiej Bolesławiec za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Celem Konkursu była promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami. Narodowy Instytut Dziedzictwa wyróżnił Bolesławiec w kategorii gminy miejskie za opiekę nad zabytkami, m.in za dostrzeżenie potencjału dziedzictwa kulturowego gminy i konsekwentną realizację programu ochrony zabytków rozumianego jako strategia zarządzania tym dziedzictwem oraz kompleksowe podejście do dziedzictwa kulturowego miasta, konsekwencję i duże zaangażowanie samorządu lokalnego w realizację zapisów programu. Więcej na boleslawiec.eu

Reklama