Artylerzyści po szkoleniu

Artylerzyści po szkoleniu
fot. st. szer. Waldemar Bagłaj W oparciu o obiekty szkoleniowe w MSD dowódca 3 dywizjonu artylerii rakietowej przeprowadził zajęcia instruktażowo-metodyczne z dowódcami baterii (kompanii) oraz dowódcami plutonów.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

– Zasadniczym celem zajęć było zapoznanie szkolonych z optymalnymi rozwiązaniami organizacyjno-szkoleniowymi pozwalającymi osiągnąć zakładane cele w ramach zajęć z pracy bojowej na sprzęcie. Ponadto przeprowadzone zajęcia stanowiły okazję do doskonalenia kierowników zajęć do organizacji i prowadzenia złożonych zajęć z tego przedmiotu – informuje kpt. Agnieszka Kozik z 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu.

I dodaje:

W czasie zajęć instruktażowych funkcyjni z pododdziałów 3 dywizjonu realizowali szereg czynności od momentu otwarcia ognia, po wykonanie zadania ogniowego, a tym samym doskonalili wiedzę na poszczególnych stanowiskach służbowych.

Mundurowi: – W części końcowej zajęć dowódca 3 dywizjonu artylerii rakietowej ppłk Dariusz Kramarski sprecyzował wnioski końcowe z ich przebiegu, a także ukierunkował wszystkich szkolonych kierowników zajęć w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotu praca bojowa na sprzęcie w warunkach MSD.

Reklama