Kolejni ochotnicy, w tym 10 kobiet, w bolesławieckich koszarach

Kolejni ochotnicy, w tym 10 kobiet, w bolesławieckich koszarach
fot. mjr Remigiusz Kwieciński W 23 pułku artylerii zakończono wcielenie ochotników do służby przygotowawczej realizowanej na potrzeby korpusu szeregowych. Do służby – zgodnie z planem – stawiło się 60 osób, w tym 10 kobiet z różnych stron Polski.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

Każdy z ochotników musiał przejść przez cały proces wcielenia, spotykając się kolejno m.in. z przedstawicielami organów kadrowych, finansowych i wychowawczych jednostki oraz konsultantem do spraw profilaktyki psychologicznej i lekarzem. Ponadto każdy otrzymał niezbędne wyposażenie oraz umundurowanie. Z chwilą rozpoczęcia szkolenia w ramach służby przygotowawczej wszyscy ochotnicy otrzymują tytuł elewa.

Przed ochotnikami blisko 4-tygodniowy intensywny okres szkolenia, który otworzy im drogę do zawodowej służby wojskowej. Szkolenie w ramach I turnusu zakończy się uroczystą przysięgą wojskową (6 lutego), która poprzedzona zostanie egzaminami końcowymi.

23 ŚPA:

Obecnych kandydatów do służby wojskowej cechuje silna motywacja do wytężonego szkolenia. Wśród głównych powodów podjęcia decyzji o odbyciu przeszkolenia jest chęć sprawdzenia siebie samego, zdobycie nowego doświadczenia, rozwój osobisty, a co najważniejsze poczucie patriotyzmu – służby Ojczyźnie. Wszystkim wcielonym elewom życzymy dużo sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów!

Reklama