tekst zlecony

Miasto Bolesławiec wspiera walkę o czyste powietrze. Będą dotacje i pożyczki

Miasto Bolesławiec wspiera walkę o czyste powietrze. Będą dotacje i pożyczki
fot. UM Bolesławiec „Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.
istotne.pl 183 ekologia, um bolesławiec

Reklama

Gmina Miejska Bolesławiec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji programu na terenie województwa dolnośląskiego. Zainteresowanie programem jest bowiem bardzo duże. Na mocy zawartych porozumień dolnośląskie gminy zostaną włączone w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Gminni urzędnicy będą pomagali wnioskodawcom złożyć poprawnie wniosek oraz skompletować wymagane załączniki. Będą doradzać i informować. Przejmą bieżący kontakt z beneficjentami.

„Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

W Urzędzie Miasta Bolesławiec wszelkich informacji na temat realizowanego programu „Czyste Powietrze” udziela p. Małgorzata Rychert, nr tel.: 75 645 65 04. Zapytania można również przesyłać elektronicznie: [email protected].

Więcej o programie: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze.

Reklama