Zdrowe drzewo zniszczyło 13 nagrobków. Kto pokrywa szkody?

Zdrowe drzewo zniszczyło 13 nagrobków. Kto pokrywa szkody?
fot. istotne.pl Drzewo, które silny wiatr powalił na cmentarzu komunalnym 2 maja, było zdrowe i zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarza obowiązek ubezpieczenia nagrobka spoczywa na osobie opiekującej się grobem.
istotne.pl 86 cmentarz, drzewo, nagrobek

Sprawa odpowiedzialności za szkody, naprawę nagrobków, spowodowane wywrotem drzewa jest w trakcie wyjaśniania i zgłaszania do ubezpieczyciela.

– Rodziny, których nagrobki zostały uszkodzone, winny dochodzić roszczeń w firmach ubezpieczeniowych, w których wykupiły polisę – informuje Iwona Plizga. – W przypadku niewykupienia polisy, po zwróceniu się do zarządcy terenu wnioski zostaną skierowane do ubezpieczyciela zarządcy – dodaje kierowniczka Działu Administracji Cmentarza.

Powalone drzewo uszkodziło 13 nagrobków. Jak informuje zarządca cmentarza zdarzenie to nastąpiło w dniu kiedy IMGW-PIB wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze w dniach 1-2 maja. Czerwony dąb, który został wyrwany z korzeniami przez silny wiatr, nie miał widocznych oznak choroby i nie był zakwalifikowany do wycinki. Na terenie cmentarza komunalnego regularnie robione są przeglądy drzew, a drzewa w złym stanie sanitarnym są usuwane. Sprawę naprawy szkód w takim wypadku reguluje regulamin będący załącznikiem uchwały rady Miasta z 2017 roku.

Zgodnie z Regulaminem Korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej stanowiącym załącznik do  uchwały nr XLI/410/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej: § 4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu oraz zabezpieczenie lub ubezpieczenie elementów nagrobka spoczywa na osobie opiekującej się grobem, zwanej dalej dysponentem grobu.
Iwona Plizga, kierowniczka Działu Administracji Cmentarza