WRESZCIE! Od połowy maja bez maseczek na świeżym powietrzu. Jest jednak warunek!

WRESZCIE! Od połowy maja bez maseczek na świeżym powietrzu. Jest jednak warunek!
fot. Lucrezia Carnelos on Unsplash Już wkrótce na świeżym powietrzu nie trzeba będzie zakładać maseczki, o ile będziemy się stosować do jednej prostej zasady.
istotne.pl 183 koronawirus

Reklama

Jak czytamy w rządowym rozporządzeniu z 6 maja, do 5 czerwca obowiązuje nakaz zakrywania za pomocą maseczki ust i nosa:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego;
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • na terenie nieruchomości wspólnych [...] oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
  • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
  • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Co ważne, od 15 maja do 5 czerwca rzeczony nakaz nie będzie dotyczył miejsc na otwartym powietrzu. Serwis polsatnews.pl:

Jest tylko jeden warunek. Musimy zachować dystans 1,5 metra od innej osoby.

(Są oczywiście wyjątki od tej reguły. Szczegóły w rozporządzeniu).

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama